Bulgarien: Människor står med Falun Dafa under evenemang i Stara Zagora

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Dafa-utövare i Bulgarien höll sin första sammankomst under 2024 i Stara Zagora, en stad i södra Bulgarien, den 24 och 25 februari. De läste Fa, diskuterade sina kultiveringserfarenheter och höll flera evenemang för att introducera Falun Dafa till allmänheten.

Den 24 februari höll utövarna ett informationsevenemang nära det centrala varuhuset på Stara Zagoras huvudgågata. Några utövare gjorde Falun Dafa-övningar medan andra talade med folk om Dafa och hur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) brutalt förföljer den andliga disciplinen i Kina.

Nästa dag, den 25 februari, gjorde utövarna övningarna i stadsträdgården bredvid de kommunala administrationsbyggnaderna. Många förbipasserande tog informationsbroschyrer och några läste omedelbart informationen. På eftermiddagen träffades utövarna i konferenssalen på Vereya Hotel, där de tillsammans läste Falun Dafas huvudbok Zhuan Falun och talade om sina kultiveringserfarenheter.

nullnullUtövare gör övningarna nära det centrala varuhuset på gågatan i Stara Zagora den 24 februari.

nullUtövare gör övningar i Stara Zagoras stadsträdgård.

nullLäsa Falun Dafas läror tillsammans

Som en del av de pågående ansträngningarna att öka medvetenheten om förföljelsen i Kina förberedde utövare två petitioner. Den första fördömer KKP för dess 24 år långa förtryck av Falun Dafa. Den andra, som stöder arbetet i Doctors Against Forced Organ Harvesting, uppmanar regeringar runt om i världen att undvika att delta i eller medverka till KKP:s påtvingade organskörd från Falun Dafa-utövare och andra förföljda grupper.

Offentligt stöd för Falun Dafa

Närvaron av så många utövare som gjorde övningarna tillsammans drog till sig mycket uppmärksamhet. Många människor frågade var de kunde lära sig Falun Dafa-övningarna. Utövarna delade ut flygblad om Falun Dafa med information om lokala övningsställen.

Dimitar, en student, undertecknade omedelbart båda petitionerna. Efter undertecknandet poserade han för ett foto med en utövare och tillade: "Ingen bör vara likgiltig inför denna förföljelse."

En halvtimme senare tog Dimitar med sig två av sina vänner som också undertecknade petitionerna.

nullDimitar tar en bild med en utövare efter att ha undertecknat petitionerna.

nullnullMånga människor undertecknade petitionerna för att få slut på förföljelsen.

nullnullUtövare pratar med förbipasserande om Falun Dafa och KKP:s förföljelse.

Människor i alla åldrar undertecknade petitionerna och sade att de ville stå tillsammans med utövarna i Kina mot KKP:s förföljelse. En man sa till en utövare: "Det är bra att du gör det här!" En annan berömde utövarna för att de "arbetar för sanningen".

Några personer stannade och läste noggrant broschyrerna och skrev sedan under petitionen. En kvinna sa: "Det är omänskligt att bli dödad för sin tro."

Nenko kände redan till Kina och brotten mot de mänskliga rättigheterna där, och sa: "I Bulgarien saknar vi antingen information eller så är den förvrängd."

En ung man tittade länge på utövarna när de gjorde övningarna. Sedan satte han sig ner och började läsa broschyren. Han frågade om utövarna träffades där varje söndag. Till slut utbrast han: "Vilken harmoni och renhet!"

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/6/2161...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.