Brasov, Rumänien: Människor fördömer KKP, "Dessa brott och förföljelser mot människors moral måste upphöra"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Utövare i Rumänien höll ett informationsevenemang om Falun Dafa i Brașov den 9 mars 2024. De satte upp ett bås och visade banderoller och affischer och berättade för människor om fördelarna med utövandet och hur utövare har misshandlats av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) under de senaste 24 åren.

Många människor var glada över att höra om principerna sanning, medkänsla och tålamod. Några tog emot flygblad och undertecknade en petition som uppmanade Rumäniens president att hjälpa till att stoppa brutaliteten i Kina, inklusive den påtvingade organskörden.

"Fler människor behöver få veta detta"

Två unga kvinnor blev chockade när de hörde talas om dessa allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina och skrev omedelbart under petitionen. En av dem sa: "Fler människor behöver få veta detta via olika kanaler som denna. Vi kommer att dela med oss av det vi lärt oss idag till våra kollegor."

En utövare gav dem länken till webbplatser där det fanns mer information om Falun Dafa och förföljelsen, och de tackade honom glatt.

nullTvå unga kvinnor undertecknar petitioner med uppmaningen att få ett slut på förföljelsen av Falun Dafa i Kina.

När de fick flygblad tackade fyra medelålders kvinnor utövarna för den viktiga informationen. När de hörde om hur utövare misshandlas i Kina för sin tro, sade en kvinna: "Dessa brott och förföljelser mot människors moral måste upphöra." De sa att de skulle berätta för sina familjer om Falun Dafa och hur KKP förföljer miljontals människor.

null

Mariana

Mariana sa att hon gillade Falun Dafas läror och att det är fel av KKP att förtrycka utövare. "Sanningen är viktigast, eftersom den kommer att komma fram oavsett hur mycket människor försöker dölja den."

Förföljelsen bör upphöra snart

Två studenter från huvudstaden Bukarest var på semester i Brașov. Det var första gången de hörde talas om förföljelsen av Falun Dafa i Kina. De blev också djupt berörda av hur utövare, inklusive unga utövare, var fast beslutna i sin tro, Sanning-Medkänsla-Tålamod.

En student sade att det var svårt att föreställa sig att bli förföljd på detta sätt för att man försöker bli en bättre medborgare. En annan sade att hon hoppas att "förföljelsen upphör snart, så att oskyldiga människor inte dödas". De tackade utövaren för informationen och frågade om det fanns någon plats i Bukarest där de kunde lära sig övningarna.

nullGeorge från Brașov

George, som bor i Brașov, skrev under petitionen och sade: "Förföljelsen bör upphöra så snart som möjligt eftersom den är fruktansvärd."

nullMaria prisade Falun Dafa.

Maria, en student i Brașov, tog emot ett flygblad från en utövare. Hon var ledsen över att höra om förföljelsen i Kina och sade att hon inte hade känt till detta tidigare. Hon sa att principerna om sanning, medkänsla och tålamod bör främjas eftersom de är viktiga för vårt samhälle.

nullSara och Rebecca fick barnboken Lotusberättelsen.

Två systrar, Sara och Rebecca, samt sjuåriga Maria fick ta emot barnboken Lotusberättelsen, som förklarar fördelarna med att leva enligt principerna sanning-medkänsla-tålamod.

"Sanning, medkänsla och tålamod är bra och de hjälper oss alltid", sa Sara. De andra flickorna höll med om dessa värderingar och ansåg att de kunde hjälpa en person att leva ett bättre liv.

nullMaria

"Sanning, medkänsla och tålamod är vackra principer", tillade Maria.

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/20/216...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.