Belgien: Evenemang i Bryssel till minne av fredlig appell den 25 april

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
(Minghui.org) Den 20 april 2024 högtidlighöll Falun Gong-utövare i Belgien minnet av den fredliga appellen den 25 april 1999 genom att hålla ett evenemang nära en affärsgata i Bryssel. De demonstrerade övningarna och talade med människor om Falun Gong (även känt som Falun Dafa) och hur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förföljer den andliga disciplinen.

nullUtövare höll ett evenemang i Bryssel till minne av den fredliga appellen den 25 april.

Historiskt ögonblick

Den 25 april 1999 samlades omkring 10 000 utövare vid det centrala överklagandekontoret i Beijing, enligt Tianjins tjänstemäns instruktioner. Samlingen var fredlig och välordnad.

Många människor stannade och pratade med utövarna under evenemanget i Bryssel. En del frågade var de kunde lära sig metoden. En kvinna ville donera pengar för att hjälpa utövarna i deras ansträngningar att få slut på förföljelsen. Utövarna tackade henne för hennes stöd men avböjde artigt och förklarade att Falun Gong inte tar emot donationer.

nullnullnull

Utövare talade med människor om Falun Gong


Trosfrihet är en inneboende rättighet för alla människor

När de passerade förbi montern stannade Sofie Vanhoof och hennes dotter till för att titta på övningsdemonstrationen. Mitt i den livliga marknaden var övningarna så fridfulla och lugna, säger Sofie.

Hon lade också märke till banderollen som uppmanade till ett slut på KKP:s brott att skörda levande organ från utövare. För att hjälpa till att stoppa förföljelsen skrev hon under en petition.

nullSofie Vanhoof (till vänster) sade att ingen ska behöva fängslas för sin tros skull.

Hon sade: "Trosfrihet, som européerna anser vara en självklar rättighet, måste också vara fallet i Kina. Ingen ska behöva fängslas för detta." Hon sade: "Jag stöder starkt era ansträngningar att avslöja förföljelsen. Jag hoppas att min underskrift på denna petition kommer att göra skillnad."

Hon tillade: "Sanning - medkänsla - tålamod är principer som alla kan acceptera och förstå. Alla behöver dessa principer." Hon tog med sig lite material som hon gav till mammorna till sina två kinesiska studenter.

Hadje Sadje, från Filippinerna, undervisar vid Brussels International School. Han undervisar också i filosofi, geopolitik och världsreligion online vid universitet i olika länder (Filippinerna, Indonesien, Malaysia m.fl.).

Han berättade att han tidigare bara hört talas om förföljelsen av kristna i Kina och att han inte kände till förföljelsen av Falun Gong. Han gick ut på nätet och läste om förföljelsen och blev chockad.

nullHadje Sadje sa att han hoppas kunna lära sig mer om förföljelsen av Falun Gong

Han sa: "Jag är chockad. Jag skulle vilja lära mig mer om förföljelsen och jag kommer att införliva detta i min undervisning."

Sanning - medkänsla - tålamod är för alla

Unge Emiel Roose och hans vänner studerade anslagstavlorna och tittade på utövarna när de gjorde övningarna.

De sa till utövarna: "Organskörd är helt otroligt." De sade att det var första gången de hörde talas om förföljelsen och tyckte att det var fruktansvärt. De bad utövarna om mer information om det.

nullEmiel Roose och hans vänner sa: "Om vi alla motsätter oss (KKP:s förföljelse och styre) kan vi förändra det.

Några av dem sa: "På många bloggar på internet står det att KKP använder kropparna från dem vars organ har avlägsnats (för att göra modeller), och att de ställer ut deras kroppar på museer."

De sa att de visste att utövarna skulle vara i fara om de återvände till Kina eftersom Kina är en kommunistisk auktoritär stat. I Kina kan man inte fritt uttrycka sina personliga åsikter om man inte håller med KKP. Annars blir man arresterad och fängslad. De beundrade utövarnas mod och sa: "Ni riskerar era liv för att avslöja sanningen om förföljelsen, vilket är beundransvärt." De sade också: "Vi hoppas att Falun Gong-utövare snart kan återförenas med sina familjer."

De trodde först att det skulle bli svårt att stoppa förföljelsen. Men när Falun Gong-utövare påminde dem om hur Östeuropa avskaffade det kommunistiska styret och upplöstes direkt, kände de sig självsäkra. De sa: "Om vi alla motsätter oss (KKP:s förföljelse) kan vi förändra det. Alla våra familjer och vänner kommer att motsätta sig KKP:s onda förföljelse. Vi hoppas att detta kommer att hjälpa er."

Utövare berättade för dem att Falun Dafa lär människor att vara goda och bli bättre individer. Allt material om Falun Gong kan laddas ner fritt från Internet.

Dilindi och hennes vän Alex från Italien blev intresserade av att lära sig Falun Gong efter att ha sett utövarna demonstrera övningarna.

Dilindi sa: "Övningarna är vackra." Alex höll med och tillade: "Sanning, medkänsla och tålamod passar alla. Det är bra för mänskligheten. Det är bra att ta hänsyn till andra och vara mindre självisk."

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/27/216...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.