Storbritannien: Exponering av Jiang-regimens folkmordsbrott i Edinburgh (Foton)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 24 och 25 juli arrangerade utövare från England och Skottland en antitortyrutställning i Edinburghs centrum. Utövarna gav levande exempel på flera tortyrmetoder som används för att tvinga Falun Gong-utövare att ge upp sin övertygelse och gå emot deras samveten. Man visade utövare inlåsta i burar, upphängda i handlederna och fastbundna på tigerbänken (1).

Responsen från allmänheten var mycket stödjande, flera var verkligt berörda av scenerna som visades upp. Uppskattningsvis samlade utövarna in 1700 namnunderskrifter till stöd för petitionen och ännu fler flygblad delades ut.

En ung kvinna från Kina tyckte att Dafa-utövarna är modiga. Hon trodde att Dafa kommer att utövas fritt i Kina igen en dag. En annan kvinna från Peking tyckte att det är bra att västerlänningar stöder utövarna i Kina. Vissa åskådare var mycket tacksamma för att utövarna som spelade tortyroffer uthålligt visade tortyrmetoderna i obekväma positioner. En kvinna strök över armen på kvinnlig utövare som spelade ”tortyroffer” och sade ”tack för att du gör detta”. Några grät när de såg utställningen, andra skakade hand med utövarna för att visa sitt stöd. Två italienska studenter skrev under petitionen så snart de fick höra orden ”Sanning - Godhet - Tålamod”.

(1) Tigerbänken – Utövare tvingas ned på en liten bänk av järn, ca 20 cm bred. Därefter binder man fast utövarens knän i bänken och tvingar honom att sitta rak i ryggen med blicken framåt. Händerna bakbinds och det är varken tillåtet att vrida på huvudet, blunda, tala eller att dra till sig vakternas uppmärksamhet. Fångar beordras att övervaka Falun Gong-utövarna. Vanligtvis placeras dessutom hårda objekt under vader eller anklar för att göra tortyren än mer smärtsam.


* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a21051-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.