En Falun Dafa-utövares erfarenhet av förföljelse i Kina

En Falun Dafa-utövares erfarenhet av förföljelse i Kina

I juli 1999, när vår familj skulle på semester fick vi höra nyheten att regeringen hade förbjudit Falun Gong. Vi begav oss omedelbart till Beijing för att vädja för Falun Gong. Emellertid ersattes personalen på besvärsenheten av poliser. Falun Dafa-utövare som gick dit för att vädja blev alla arresterade och skickade tillbaka till sina hemstäder för vidare förföljelse. Jag ville inte hoppa i fällan så jag lämnade Beijing och åkte till andra ställen. Kort efter att jag kommit hem arresterade den lokala polisen mig olagligen i 36 dagar med ursäkten att de ville veta vad mina aktiviteter handlade om. De pressade mig även på 10 000 Yuan. Efter att jag frigivits övervakades jag noggrant av fler än 20 personer från kommunen, utbildningskommittén, min arbetsenhet, den lokala polisen, gatukontoret, mina släktingar och grannar. När det blev semester eller ledighet berövades jag rätten att gå ut medan andra människor kunde träffa sina släktingar. Under vinter- och sommarlovet roade sig andra lärare, men jag berövades ledigheten av ”610-kontoret” [namnet på organisationen som inrättats särskilt för att förfölja Falun Gong-utövare] genom min arbetsenhet. Under tiden mellan mitt frisläppande och den andra gången jag arresterades, hade jag varit under noggrann övervakning av polisen och ”610-kontoret”, inklusive hindrande av min fysiska rörelsefrihet, övervakning av min bostad, avlyssning av min hemtelefon, läsning av min e-post och upprepade trakasserier.

Den 23 maj 2001, omkring 9.00, kom ledaren för politik- och säkerhetsavdelningen, Wang Qixiang, och tre andra människor till mitt hem för att tvinga mig att delta i hjärntvätt och skriva ett uttalande och ta avstånd från Falun Gong. Jag vägrade. Wang beordrade omedelbart en polis att visa mig en fullmakt för husrannsakan som de hade förberett innan och sedan genomsökte de mitt hem. De beslagtog mina Falun Dafa-böcker och material men de vägrade skriva en detaljerad lista när de förde iväg min personliga egendom. På grund av att jag bestämt insisterade var de tvungna att skriva en detaljerad lista. Därefter fördes jag iväg av fler än tio personer till polisstationen. Jag hölls illegalt inspärrad i 21 dagar och sedan dömde de mig illegalt till arbetsläger i tre år utan några bevis på att jag brutit mot lagen och utan min underskrift. De hade hållit inne min lön utan tillstånd sedan april. Innan dess hade de beordrat min arbetsenhet att använda min lön för att betala ”610-kontoret” som ersättning för att de arresterat människor i Beijing.

Samtidigt som de arresterade mig slutade de inte leta efter min man. De fann honom dock inte, inte ens efter att de åkt till Beijing för att leta. De var så rasande att de började förfölja min son. På kvällen den 2 juni förde de iväg min son och arresterade honom illegalt i 21 dagar. När mina släktingar gick för att be om att han skulle släppas fri, skrek ledaren för polisstationen och sekreteraren i politiska och juridiska kommittén och slog sina händer i bordet, ”Om vi inte kan hitta fadern arresterar vi hans son och vi släpper inte sonen fri förrän vi fångat hans pappa!”

Jag skickades tillbaka till min hemstad på grund av att jag blev sjuk när jag illegalt kvarhölls i arbetsläger. Dagen då jag kom tillbaka sändes jag till min arbetsenhet och hölls kvar 24 timmar om dygnet. Under dagen övervakades jag av två medlemmar i personalen och en ledare. På natten stannade fyra kvinnliga personalmedlemmar kvar med mig i rummet för att bevaka mig och en ledare var även i tjänst. Rummet var mörkt, fuktigt och fullt av myggor och flugor. Jag kunde inte få någon vidare vila på dagen. På natten den 19 juni räddades jag av Falun Dafa-utövare trots den noggranna bevakningen. Nu är jag hemlös. Jag hörde att de olagligt hade hållit min son inspärrad i flera dagar eftersom de inte kunde hitta mig.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/9/29/14242.html

Kinesisk version finns på http://minghui.ca/mh/articles/2001/9/24/16977.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.