Sverige: Jan Eliasson säger att utövare har en viktig uppgift i att sprida information om förföljelsen (Foton)

Den 31 mars lyssnade några Falun Gong-utövare på ett föredrag som hölls av Jan Eliasson på handelshögskolan i Göteborg. Jan Eliasson är f.n. Sveriges ambassadör i Washington och kommer senare i år att tillträda posten som president i FN:s generalförsamling. Han har tidigare varit FN-ambassadör och kabinettsekreterare vid UD.

Jan Eliasson under ett föredrag på handelshögskolan i Göteborg

Jan Eliasson talade bland annat om solidaritet, om att vi har flera identiteter idag; dels är vi svenska medborgare, men vi tillhör också den europeiska gemenskapen och är samtidigt världsmedborgare.
- Det är omöjligt att säga vi och de, sade Jan Eliasson.

Jan Eliasson talade också om Kofi Annans tal i FN nyligen, som handlade om vikten av varje människas och grupps rätt till skydd.

Efter föredraget, under frågestunden, ställde en Falun Gong-utövare en fråga till Jan Eliasson angående Kinas brott mot mänskliga rättigheter i samband med förföljelsen av bland annat Falun Gong. Jan Eliasson svarade att kvalitén i samarbetet mellan Kina och Europa kommer an på huruvida Kinas utveckling mot en demokrati. Han sade också till utövaren att hon hade en viktig uppgift i att sprida informationen om förföljelsen vidare. Han avslutade med att säga, på engelska, "Keep up the good work!"

I sitt tal nämnde Jan Eliasson också hur viktigt det är att vi ser på framtiden med hopp. För att lyckas med detta måste vi använda oss av "compassion" (medkänsla/barmhärtighet/tålamod).

Efter föreläsningen överlämnade utövaren material till Jan Eliasson om Falun Gong och den brutala förföljelsen i Kina.

En utövare överlämnar material om förföljelsen i Kina

På föreläsningen närvarade bland andra lärare på universitetet, studenter och representanter för olika icke-statliga organ. Två personer varav en journalist-studerande på universitetet kom fram efter föreläsningen och ville intervjua Falun Gong-utövaren som hade ställt frågan om Kinas förföljelse av Falun Gong.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.