Turkiet: Den turkiska Falun Gong föreningen är bildad

Turkiska Falun Gong-utövare mottog det formella beskedet om föreningens bildande den 20 april. Detta är den andra Falun Gong föreningen som etablerats i Östeuropa i år, tillsammans med den polska Falun Gong föreningen, som bildades i februari.

Bildandet av Falun Gong föreningen visar på Turkiets erkännande och välkomnande av Falun Gong. Det är också en viktig milstolpe för turkiska utövare i Fa-upprätandet.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25994-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.