Tankar på den Internationella Falun Dafa-dagen: Den mänskliga historien visas som ett storslaget drama och människor borde inte missa denna sällsynta chans

En dag 339 år f. Kr. på ett fängelse vid foten av Acropolis i antikens Grekland, berättar en barfota man med rufsigt hår entusiastiskt för sina vänner om den dröm och sanning han sökt efter. Vakten närmar sig med en kopp förgiftat vin och den gamle mannen tittar lugnt på koppen och säger till vännerna, ”Ok, min tid är inne”. Därefter dricker han vinet.

Han var Sokrates. Denne gamle man, som senare kom att ses som en stor filosof, var inte märkvärdig till utseendet: han var kort, fet, skallig och hade en stor näsa. Innan han fängslades stod han dagligen framför entrén till Zeus tempel och diskuterade och sökte visdom och sanning tillsammans med sina elever, inklusive Platon och andra. Många visa ord har sagts från hans mun. Han var mycket berömd och uppskattad bland de yngre människorna, något som senare kom att väcka avundsjuka och hat bland några adelsmän, vilka anklagade honom för två påhittade brott. Det ena var att Sokrates nonchalerat och förolämpat gudarna genom att se sig själv som intelligent och någon som ”studerat allting mellan himmel och jord”. Det andra var att han förgiftade och korrumperade de ungas sinnen och band dem till sig genom att påstå att han kunde lära dem moral.

Ungefär samtidigt, 493 f.Kr. fanns en annan gammal man. Han var i sextioårsåldern, ledde sina lärjungar och reste till andra stater för att undervisa om hur man styrde en stat på ett ”kungligt sätt”. Materialistiska politiker uppskattade dock inte hans läror. När han och hans studenter nådde Song-staten välkomnades de inte av Sima Huanxiao, som istället planerade att döda den gamle mannen. Detta fick läraren och hans lärjungar att fly till Zheng-staten. Under flykten separerades läraren och hans lärjungar. När lärjungarna upptäckte detta gick de överallt för att leta efter honom. Inne i Zheng-staten berättade en person för dem, ”Utanför den östra porten står en gammal man med en bred panna och framträdande kindben. Han såg ut som en herrelös hund. Jag vet inte om han är er lärare”. Efter att lärjungarna funnit den gamle mannen och berättat för honom vad som hade berättats för dem skrattade den gamle mannen ljudligt. Denne man var Konfucius, som kom att ha ett stort inflytande på Kina under de nästkommande tvåtusen åren. Senare generationer kallade honom respektfullt för, ”den störste vise och den främste Läraren”. Denne gamle man, som mötte svårigheter överallt, beslöt sig senare för att dra sig tillbaka från sin position som regeringstjänsteman. Istället koncentrerade han sig på att undervisa sina lärjungar och skriva ner historien och den klassiska litteraturen. I takt med att tiden gick, samlade hans lärjungar hans främsta undervisning och boken Lun Yun såg dagens ljus. Om denna bok kom det att sägas att ”det räckte att bara kunna hälften av den för att kunna styra en hel nation”.

För över tvåtusen år sedan, i staden Nazareth, som då var en del av det romerska kejsardömet, brukade människor ofta göra narr av Jesus, som kom från en snickarfamilj, genom att säga, ”Är du inte snickaren Josefs son? Vad skulle du kunna lära oss för sanningar?”. I trehundra år efter att Jesus korsfästs, förföljdes och torterades Jesus lärjungar: de korsfästes, brändes levande eller kastades till lejonen. De framställdes också som demoner som hatade mänskligheten och dödade barn för att sedan dricka deras blod och äta deras kött under sina ritualer för tillbedjan. Efter det romerska kejsardömets fall har kristendomens universella principer om kärlek och uthållighet tjänat som grundpelare för den västerländska civilisationen under tvåtusen år.

Man hör ofta människor säga att historien upprepar sig.

För tretton år sedan, den 13 maj 1992, höll en qigong-mästare ett tio dagar långt seminarium i Changchuns mellanskola Nr. 5 i Jilinprovinsen i Kina. Vad de 180 deltagarna inte förstod då var att det var början till ett storslaget historisk drama i den mänskliga historien. Flera dagar senare spreds nyheten om att ”Falun Gong är mirakulöst” snabbt från mun till mun bland familjemedlemmarna och vännerna till dem som deltagit på seminariet. Qigong-metoden var inte bara mycket effektiv när det gällde att bota människors sjukdomar och göra dem friska, den hade också den mirakulösa effekten att rena människors sinnen. De tre orden, ”Sanning-Godhet-Tålamod” hade väckt människors Buddha-natur, vilken tidigare varit gömd och slumrande. På bara sju år spreds Falun Gong från person till person och från hjärta till hjärta över hela Kina.

Falun Gong har också spridits utomlands och slagit rot i många länder. När så många som 100 miljoner människor börjat utöva Falun Gong väcktes avundsjukan hos de styrande i Kina och de ansåg att Falun Gong ”tävlade med Partiet om människornas hjärtan”. Snart började regeringen i Kina, genom sina förvaltningar, agenter, militären och polisen, tortera och mörda utövare. De använde också radio, tidningar och TV för att sprida sina bisarra lögner. Hela nationen mobiliserades för att förfölja en grupp människor som bara ville kultivera sig själva och vara välvilliga och goda människor.

Bakom varenda ett av de över 2 200 dödsfallen som uppkommit som ett resultat av förföljelsen finns en hjärtskärande historia. De var män och kvinnor från olika samhällsskikt, människor från landet, från städerna, professorer, arbetare och regeringstjänstemän. De var goda hustrur eller makar, vänliga mödrar eller starka fäder. De var en gång lika levande som du och jag. De utstod extremt omänsklig tortyr och dog under svåra plågor.

Falun Gong-utövare har utstått svåra påfrestningar under sex år. De flesta utövare i Kina riskerar att bli fängslade och tvingas fly från sina hem för att undgå förföljelse. Falun Gong-utövare hyser dock inget hat i sina hjärtan. Istället har de använt flera olika sätt för att klargöra sanningen om Falun Gong. De är övertygade om att sanningen kommer att överleva lögnerna och att freden kommer att segra. Precis som solljuset skingrar dimman kommer Falun Gong-utövares uppriktighet, uthållighet och medkänsla till sist smälta kylan och frosten som uppstått i människors sinnen.

Efter sex års våldsam förföljelse står Falun Gong fortfarande starkt och fridfullt medan uslingen bland människor, som vanvettigt och full av avundsjuka hävdade att man skulle ”förinta Falun Gong på tre månader”, står inför rättsliga åtgärder i många länder. Detta onda parti med över 80 års erfarenhet av att förfölja människor, har misslyckats med att kväva Falun Gong.

Många följer det onda partiets kultur och logik och tänker så snart någon nämner Falun Gong, “Regeringen har redan sagt sitt om Falun Gong”. Visst, regeringen har redan sagt sitt om Falun Gong. Hade inte också de gamla grekerna sagt sitt om Sokrates och det romerska kejsardömet sagt sitt om Jesus? Är det inte i själva verket så att människan är fri att bilda sin egen uppfattning och följa sitt eget samvete?

Människor lever i illusionen. Var kommer vi ifrån och var är vi på väg? Varje människa spelar sin egen roll och har möjligheten att fatta sina egna beslut under denna historiska period.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.