Bilder på det nybyggda interneringscentret i Jinan, Shandongprovinsen

Bilderna nedan visar det nybyggda interneringscentret i Jinan, Shandongprovinsen. Det tidigare interneringscentret, Liuchangshan, som har använts för att förfölja Falun Gong-utövare sedan förföljelsen startade i juli 1999, har enligt The Jinan Times varit, "överbefolkat i många år och all utrustning var omodern. Den nya anläggningen började byggas i december 1999 och togs i bruk i början av 2005 och är den mest moderna i Shandongprovinsen. Varje cell är utrustad med ett avancerat övervakningssystem vilket gör att man enkelt kan se vad som försiggår i cellerna."

Det nya interneringscentret

Vakttornet Administrationsbyggnaden

Falun Gong-utövaren Wang Fengyu från Laiwu dömdes den 7 maj 2004 till nio års fängelse efter att ha suttit inspärrad i Liuchangshan under flera månader.

Den 20 december 2004 arresterades Falun Gong-utövaren Meng Lijun från Zhangqiu. Efter att ha låsts in på Liuchangshan inledde hon en hungerstrejk för att protestera. Efter två veckors hungerstrejk tvångsmatades och torterades hon. Hon släpptes inte förrän hon var nära döden.

Professor Zhang Kunlun, som hade en ledarställning på Shandongs konstinstitut innan han beviljades ett kanadensiskt medborgarskap 1995, for tillbaka till Kina 1996 för att leta efter sin mor. Den 1 juli 2000 arresterades han för att ha delat ut material om Falun Gong. Den 3 juli förflyttades han till Liuchangshan, där han blev kvar en månad.

På kvällen den 13 januari 2001 sändes sex Falun Gong-utövare, inklusive Xu Fayue, en student vid Shandong Miniung Institute, till Liuchangshan. Efter att ha hungerstrejkat i fem dagar bands hon fast och tvångsmatades. Sedan lämnades hon fastbunden med bara en tunn filt över sig. Hon släpptes inte lös för att gå på toaletten utan fick uträtta sina behov i sängen. Till sist hade hon förfrusit flera tår, som fick amputeras.

Falun Gong-utövaren Wang Wei, innehavare av en magister examen, arresterades 2001 av personal från 610-byrån. Hennes barn var bara sju månader när hon skickades till Liuchangshan. Efter ett och ett halvt år i interneringscentret dömdes hon till fem och ett halvt års fängelse.


Översatt från: http://clearwisdom.net/emh/articles/2005/7/24/63186.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2005/7/14/106144.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.