2005 års Falun Dafa-konferens för erfarenhetsutbyte hölls framgångsrikt i Washington DC (Foton)

Den 23 juli 2005 hölls Falun Dafa-konferensen för erfarenhetsutbyte högtidligen i Washington DC. Nära fyratusen Falun Gong-utövare från olika delar av världen deltog i det stora evenemanget. Som följd av det stora antalet deltagare, hölls konferensen simultant på både Renaissance Hotel och Hyatt Hotel i centrala Washington.

En av de två konferenshallarna En av de två konferenshallarna
Utövare delar med sig av sina erfarenheter Utövare delar med sig av sina erfarenheter

Utövare delar med sig av sina erfarenheter

Omkring tjugo kinesiska och västerländska Falun Gong-utövare delade med sig av deras erfarenheter av att studera Fa, höja xinxing, klargöra fakta och rädda kännande varelser genom att göra de tre sakerna väl. Utövarnas tal var ödmjuka och rörande. Berättelserna de delade med sig av, stora som små, återspeglade deras process av att höja xinxing med vägledning av principerna sanning, godhet och tålamod.

Barn från Minghui skolan sjunger tillsammans

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/7/25/63217.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.