FN uppmärksammar den kinesiska kommunistregimens förföljelse av lilla Yuanyuan. (Foton)

Under sektionen för Kina i 2005 års rapport från FN:s rapportör om tortyr listades flera individuella tortyrfall. Man tog särskilt upp den kinesiska kommunistregimens förföljelse av den fyraåriga flickan Zhang Yuanyuan.

Zhang Yuanyuan Professor Theo van Boven, FN rapportör

Nedanstående är ett utdrag:

Genom ett brev daterat den 19 juni 2004 till specialrapportören om barnhandel, barnprostitution och barnpornografi samt den särskilda rapportören om våld mot kvinnor, underrättade specialrapportören regeringen om att han hade fått in anklagelser gällande Z.Y. 4 år. Den 1 januari 2004 fördes hon från sitt hem i Zigong nära staden Chongqing i Tongnan län, av fyra polismän från länets säkerhetsstyrka (känt av specialrapportören). Båda hennes föräldrar hade tidigare arresterats för att de utövar Falun Gong. I februari 2002 sändes hennes far, Zhang Hongxu, till Xishanpings arbetsläger där han torterades och led av brutet näsben, utslagna tänder och revbensbrott. Han hålls för närvarande internerad på okänd ort. Den 23 december 2003 internerades Z:s mor Wu Yongmei och torterades. Modern släpptes efter en 54 dagar lång hungerstrejk och började genast söka efter sin dotter och hennes nuvarande vistelseort är okänd.

Källa: http://www.falunhr.org/reports/UN2005/torture_chn.pdf

(Redaktörens anmärkning: Ansträngningar från utövare både inom och utanför Kina, samt hjälp från människor med en känsla för rättvisa lyckades få Zhang Yuanyuan tillbaka sin farfars hem den 26 augusti 2004)

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/8/8/63718.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2005/8/7/107920.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.