New York: Stödkonsert för att rädda barnen som blivit föräldralösa under förföljelsen

Den 26 september klockan 18.00-20.00 hölls en stödkonsert för att rädda Falun Gong-barnen på Union Square på Manhattan. Konserten var sponsrad av frivilligorganisationen "Global Rescue of Persecuted Falun Gong Practitioners in China" och framfördes av Tian Jiao Art Troupe.

Dans ”Lotusblomma i en kaotisk tid”

Det var rusningstid på Union Square. En jättelik banderoll, på vilken det stod skrivet med vita bokstäver mot blå bakgrund, ”Hjälp till att rädda de förföljda Falun Gong-barnen” fungerade som bakgrund till framträdandena. I förgrunden fanns stora utställningstavlor med bilder av Falun Gong-utövare och deras små barn som utstår förföljelse i händerna på KKP. I periferin stod det bilder med rörande historier om Falun Gong-utövare som tror på ”Sanning-Godhet-Tålamod” och deras barn och hur de lider under den brutala förföljelsen som påtvingats dem av ledningen i Kina.

Banderoll som avslöjar förföljelsen

Sångaren Michael Feltz kom för att delta i stödkonserten. Mellan sångerna berättade han till exempel, ”Jag har just haft ett samtal med en kvinna från Kina. Jag frågade henne, ’KKP förföljer Falun Gong så brutalt, utövar de (Falun Gong-utövarna) fortfarande?’, kvinnan svarade ’Ja, de utövar fortfarande’ Jag frågade ’Varför?’ Hon svarade, ’Eftersom de vet sanningen och vad som är rätt’” Ja, människor har verkligen sett sanningen och ger inte vika för mötet med brutalitet. Sanningen kommer till sist att skingra mörkret och upplysa världen.

Det fanns en del kineser som råkade passera torget. En av dem såg hela föreställningen och var synligt rörd.

Människor tog flygblad om att rädda de föräldralösa barnen och läste noga på utställningstavlorna. De kommer inte att glömma den här kvällen (i det periodvisa duggregnet) så lätt, då den rörande föreställningen väckte både deras rättvisekänsla och samvete.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.