Falun Dafa-utövare i Thailand lämnar ett ”Uttalande från Falun Dafa-föreningen” till den kinesiska ambassaden

Den 24 oktober 2005 kom Falun Dafa-utövare i Thailand till kinesiska ambassaden för att lämna ett ”Uttalande från Falun Dafa-föreningen” som publicerades den 9 oktober 2005. Uttalandet varnar de personer som bedrivit förföljelsen av Falun Gong. Samt uppmanar dessa personer att stoppa förföljelsen, stiga av den ondskefulla vägen, och välja godhet.

Utövarna från Thailand läste upp uttalandet framför ambassaden. Uttalandet löd:

”Förföljelsen mot Falun Gong-utövare som utövar sanning, medkänsla och tålamod går emot människans samvete. Under inledningen till den här förföljelsen misstyckte många tjänstemän inom regeringen och kkp till förföljelsen och tog itu med den passivt eller satte sig till och med emot den. Det fanns också många Falun Gong-utövare som hade höga befattningar. Under de senaste sex årens fredliga motstånd och uthärdande klargjorde Falun Gong-utövare sanningen för människor över hela världen. Människor som tidigare varit vilseledda har vaknat upp, eller håller nu på att lära sig fakta. De vägrar att delta i förföljelsen.”

”Alltsedan ”Nio kommentarer om kommunistpartiet publicerades har fler kineser insett det kinesiska kommunistpartiets (kkp) natur och dess hemska förföljelse. Tills idag har över 4.8 miljoner dragit sig ur kkp och dess tillhörande organisationer. Himlens upplösande av kkp är en historisk oundviklighet. Gudar måste straffa de brottslingar som syndat mot Falun Dafa. Under sådana omständigheter, om man vägrar att ”tygla sin häst vid klippbranten” och fortsätter följa Jiangs skurkaktiga regims förföljelsepolicy, kommer han att begå oförlåtliga brott och få ett hårt straff.”

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/10/27/66263.html
Kinesisk version: http://minghui.org/mh/articles/2005/10/25/113115.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.