Sun Guifeng torterades till döds i Wancuns hjärntvättcenter i Shandongprovinsen

Sun Guifeng var en Dafa-utövare som bodde i byn Xinglong i Yanzhou, Shandongprovinsen. Efter att hon arresterades tillsammans med sin make blev hon brutalt torterad vid “Rättsliga utbildningscentret” i Shandongprovinsen (annat namn för Wangcuns hjärntvättcenter). Hon torterades till döds i mitten av april 2005. Hennes make är fortfarande inspärrad i ett tvångsarbetsläger. Deras lilla barn är lämnad ensam hemma.

Sun Guifeng var 34 år och bodde i bostadsområdet vid Yanzhous gruvbyrå i Shandongprovinsen. I december 2004 begav hon sig ut för att förklara sanningen för människor. Personal från gruvbyråns säkerhetsavdelning och poliser från Jidongs polisenhet sökte igenom hennes bostad och konfiskerade hennes egendomar utan rättsliga grunder. De förde iväg henne och hennes make till ett interneringscenter. Trots att Sun hade svårt att gå till följd av tortyren, tvingades hon arbeta liggande på marken. Två veckor senare flyttades hon till “Rättsliga utbildningscentret” i Shandongprovinsen för ytterligare förföljelse.

På grund av att Sun Guifeng utsattes för ständig hänsynslös tortyr blev hon skadad, både fysiskt och psykiskt. En månad efter att hon hade förts till Rättsliga utbildningscentret blev hon hämtad av sina anhöriga. Hon befann sig då i ett kritiskt tillstånd. Han avled i mitten av april 2005.

De huvudansvariga vid hjärntvättcentret var:
Bi Hua, före detta överintendent vid Wangcuns hjärntvättcenter och nuvarande ställföreträdande generaldirektör för Shandongprovinsens enhet för tvångsarbete.
Meng, direktör för Utbildnings- och transformationskontoret: 86-533-6681442 (kontor)
Wangcuns tvångsarbetsläger för kvinnor i Zibo: 86-533-6689414

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/12/21/68166.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/17/116717.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.