Kören Coming for You sjunger för allmänheten i Stockholm

Turistande och bofasta människor i Stockholm fick på söndagen den 18 december höra sånger framförda av svenska medlemmar ur kören Coming for You.

Kören, vars sånger ofta sjungs på kinesiska, sjöng först vid det Kungliga slottet där ofta kinesiska turister passerar. Flera kineser tittade förvånat när de hörde västerlänningarna sjunga på kinesiska. De tog glatt emot informationsmaterial om kören och om förföljelsen av Falun Gong.

Nästa plats kören ställde upp sig på var trappan till Nobelmuseet på Stortorget i Gamla Stan. På Stortorget var det julmarknad och många människor stannade upp och lyssnade.

Slutligen besökte körmedlemmarna ett café och passade då på att sjunga för cafégästerna, samt berätta för dem hur kören skapats för att sjunga till förmån för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter i Kina.

På en informationsflyer om kören stod:

Den Europeiska kören Coming For You

…skapades ur en önskan att högtidlighålla människans inneboende godhet och välvilja.
Körens medlemmar kommer från hela Europa och har med sina sånger berört människors hjärtan i bl.a. Paris, New York, London och Stockholm.

Körens tillkomst inspirerades av en grupp västerlänningar som med fara för sina liv år 2001 reste till Himmelska Fridens Torg i Peking. De höll upp en banderoll med orden "Sanning Godhet Tålamod" för att vädja till den kinesiska regimen att stoppa förföljelsen och tortyren av oskyldiga Falun Gong-utövare. De arresterades och deporterades. Efter hemkomsten skrevs sången Coming for You, som senare blev den första sången kören framträdde med i New York, 2004. Kören sjunger på engelska och kinesiska, och kanhända kommer den just för Dig.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.