Falun Dafa-utövare från Argentina och Mexico önskar Mästare Li Gott Nytt År

Falun Dafa-utövare från Mexico önskar vördade Mästaren Gott Nytt År!

Falun Dafa-utövare från Argentina önskar vördade Mästaren Gott Nytt år!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.