Pressmeddelande från Supporting Human Rights in China (SHRIC): Manifestationer till stöd för resolutionen i Europarådet

FÖRDÖM TOTALITÄRA KOMMUNISTREGIMERS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN!

Lördag den 21/1

Norrmalmstorg i Stockholm kl 12-14

Medverkande:
Ana Maria Narti, riksdagsman Folkpartiet
Avni Dervishi, liberala invandrarförbundet
Zhen Maiping, vice ordförande, Independent Chinese PEN Center
Dan Alfjorden, Umeå FN-förening
Petra Lindberg, ordförande SHRIC

Kontaktperson för media: Petra Lindberg: 0736-952358

Kungsportsplatsen i Göteborg kl 12-13:

Medverkande:
Göran Lindblad, författare till resolutionsförslaget
Representanter för International Society for Human Rights,
The Epoch Times och SHRIC.

Kontaktperson för media: Viveka Enoksson, Suppleant SHRIC: 0739-893233

Den 25/1 röstar Europarådet om att anta en resolution baserad på en rapport från svenske riksdagsledamoten Göran Lindblad, om fördömandet av brott begångna av totalitära kommunistregimer. Europarådet, som även innefattar Europadomstolen för mänskliga rättigheter, har 46 medlemsländer.

Utdrag ur förslaget till resolution:

"De totalitära kommunistregimerna, vilka styrde i centrala och östra Europa förra århundradet och vilka fortfarande är vid makten i flera länder i världen, har, utan undantag, karaktäriserats av massiva kränkningar rörande mänskliga rättigheter. Kränkningarna har skiljts sig åt beroende på kultur, land och historisk period och har inkluderat individuella och kollektiva mord och avrättningar, dödsfall i koncentrationsläger, svält, deportationer, tortyr, slavarbete och andra former av massfysisk terror"

Läs hela resolutionen

”DETTA MÅ VI ALDRIG GLÖMMA”

Det är nu hög tid att avslöja alla de brott mot mänskliga rättigheter som sedan förra århundradets början har begåtts och begås av kommunistregimer över hela världen. Genom att synliggöra kommunistregimernas historia av blodig kamp och förtryck kan alla de som dödats i kommunismens namn i Tjeckoslovakien, Polen, Sovjetunionen och Kina m fl länder äntligen få upprättelse.

De miljontals människor som under de totalitära kommunistregimernas styre fått sätta livet till under omänskliga förhållanden, samt alla deras närstående som lidit och lider, har länge nog fått vänta på detta erkännande och bevis på medmänsklighet!

Uppskattat antal dödade under kommunistiska styren:

* Sovjetunionen 20 miljoner
* Kina 65 miljoner
* Vietnam 1 miljon
* Nordkorea 2 miljoner
* Kambodja 2 miljoner
* Öst-Europa 1 miljon
* Latinamerika 150 000
* Afrika 1,7 miljoner
* Afghanistan 1,5 miljoner

Europas länder och befolkningar har nu en unik möjlighet att för dagens ungdom och framtida generationers skull, ta avstånd från alla dessa ohyggliga brott och döma de skyldiga och – inte minst viktigt – förhindra att det fortgår.

Alla välkomnas att visa sitt stöd för Europarådets resolution!

Initiativtagare till manifestationerna: Frivilligorganisationen Supporting Human Rights in China (SHRIC) med bas i Sverige, stödjer resolutionen och har noterat att under det senaste året har skett massavhopp från det Kinesiska kommunistpartiet, ca 15 000 lämnar partiet varje dag. Till dags dato har cirka 7,2 miljoner kineser deklarerat sitt utträde ur partiet, enligt tidningen The Epoch Times.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.