Spioner, Falun Gong hyser inget hat mot er

Jag hoppas att alla spioner runt om i världen som arbetar för det kinesiska kommunistpartiet för att skada Falun Gong kan läsa den här artikeln.

För spioner är deras djupaste rädsla att deras identitet ska uppenbaras. Alla saker de har gjort som är skamfulla kommer att exponeras. De kommer att leva i förakt, eller till och med möta hämndlystnad av dem som blivit förråda, vilket kan utgöra fara för deras liv. När sålunda en spions identitet är avslöjad, försöker vanligtvis deras överordnade att undvika ansvar och förneka någon som helst inblandning. Om en person därför är en spion för bara en dag, kommer de för alltid att leva i skräck, isolering och mörker.

För en spion att gå ut ur en sådan värld av mörker och berätta för hela världen, “Jag är en spion”, är bortom många spioners fantasi. Detta på grund av att deras dolda identitet har blivit en del av deras överlevnadsinstinkter och är djupt rotat i deras undermedvetande.

Jag vill bara berätta för spioner bland Falun Gong-utövare: Hur mycket skada du än har gjort mot Falun Gong tidigare, om du med mod kan stiga fram och erkänna dina tidigare misstag och sluta göra de skamfulla gärningarna, kommer Dafa-lärjungar absolut inte att hysa något hat mot er eller skada er. Falun Gong-utövare tror på Sanning, Godhet och Tålamod. De hatar ingen. Spioner bland utövare borde ha någon förståelse kring detta. Om spionerna kan släppa på sin rädsla och tänka igenom denna situation, kommer de att veta att detta är sant.

Falun Dafa är heligt. Vi kommer inte att tillåta er att skada det. Detta innebär emellertid inte att vi hatar er. Vi hoppas uppriktigt att ni kan låta ert samvete vägleda er att bryta igenom världen av mörker, återfå en lysande framtid och vara en värdig person. När ni gör detta val, kom ihåg att Falun Gong, vilken följer Sanning, Godhet och Tålamod, hyser inget hat mot er.

Allt vi kan göra är att öppna hoppets dörr åt er. Det är upp till er huruvida ni kan bryta igenom rädslan i era hjärtan, förstå den sanna situationen, och träda in i hoppets ljus.

Som avslutning skulle jag vilja citera vår Lärare för att uppmuntra er:

"Jag har klargjort det i tidigare Fa-föreläsningar, jag bryr mig inte om ifall du är spion eller du gör en viss sak, jag betraktar dig som en människa. Du är först och främst en människa, det är bara arbetet som skiljer. Du skall inte ignorera denna ödesförbindelse av tiotusen år enbart pga att ditt arbete är annorlunda, [du skall] ta ansvar för ditt liv. Jag kan inte underlåta att rädda dig bara för att ditt arbete är annorlunda. Men, att tala återigen från grunden, jag kan inte - pga att ditt arbete är speciellt så har du gjort saker som saboterar Fa, gjort saker som skadat Dafa och skadat Dafa-lärjungar - låta dig fullända dig, och låta dig vara kvar i framtiden. Det är så det förhåller sig. Naturligtvis, chanser finns, denna förföljelse är inte avslutad än, fast tiden är mycket knapp. Hur ni skall reparera - det är Era angelägenheter. Ta vara på tillfället!" ("Förklaring av Fa vid Fa-konferensen i Metropolitan New York")

Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/19/121181.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/2/22/70195.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.