Det hemliga koncentrationslägret i Sujiatun

En reporter har avslöjat att förutom Masanjia arbetsläger, Dabeifängelset och ett hjärntvättscenter på Huanggu polisstation i Liaoningprovinsen så finns det ytterligare en plats i Sujiatundistriktet där man förföljer Falun Dafa-utövare.

Enligt den här källan är fängelserna och arbetslägren så stora att de interner som kommer in får med sig information om platsen när de kommit ut. Men Sujiatuns koncentrationsläger har ingen kommit ut från ännu. För närvarande är det inte så många Falun Dafa-utövare som hålls fängslade på Masanjia arbetsläger och Dabeifängelset eftersom de istället har förts till Sujiatun.

Sujiatuns koncentrationslägrets grindar är alltid stängda. Det omges av en tre meter tjock mur med elektriskt stängsel upptill. Det är omöjligt att se in i det från utsidan och människorna som bor i grannskapet verkar inte veta vad som pågår därinne. Agenten sade att det är ett hemligt fängelse.

Källan säger vidare att över sextusen Falun Dafa-utövare hålls fångna i Sujiatun, inkluderat utövare från de tre nordöstra provinserna och mellersta Kina.

Han sade, “Ni känner förmodligen till vad som pågår på Masanjia arbetsläger; den vanligaste tortyrmetoden är elektriska chocker med elbatonger. Masanjias förhörstekniker har förts vidare till alla nivåer inom kkp:s politiska och rättsliga organ. Om Falun Dafa-utövare sänds till Sujiatun så har de alltså ingen möjlighet att komma därifrån. Vad gör egentligen kkp bakom dessa murar?”

“Kkp kommer inte alltid att låta fången konsumera mat. Vad gör de då? De kommer till sist att döda Falun Gong-utövarna för deras organ som därefter sänds till olika medicinska inrättningar. Idag tjänar man mycket pengar på att sälja organ i Kina. Det är ingen som undersöker det här och läkarna är till och med inblandade i handeln. De fär inte tillräckligt med kroppar genom avrättningarna och det finns inte mer lättillgängliga kroppar än utövarnas.”

Källan säger vidare, “Någon berättade för mig att människorna som byggde Sujiatunlägret var fångar med långa straff som inte visste vad de egentligen byggde. Varför byggde man ett krematorium och varför fanns det så många läkare på anläggningen? Var det för att kkp tänker på fångarnas välmående? Svaret kan man inte föreställa sig. Du måste ha klart för dig att krematorium för kroppar inte är desamma som för sopor. Alla fängelser har en vanlig brännare. Om någon dör är det en stor apparat och kroppen måste föras till krematoriet i staden. Varför finns det ett krematorium i Sujiatuns hemliga läger? Varför måste de bränna kroppar? Varför har de så många läkare?”

“Angående hur trovärdig denna information är”, säger källan, “Jag har många informationskällor och jag är mycket noga med varje källa. Jag har fått informationen från allmänna sjukhus och hälsoinrättningar och dessa källor är av yttersta vikt för mig.”

Han tillade, ”Det är svårt att få fram information i Kina eftersom människorna är rädda. Vi har många informationskällor på vår avlöningslista.”

Insidern sade, “Jag känner ett ansvar och vill avslöja det hemliga Sujiatun anläggningen för allmänheten.”

[Red anm. artikeln är baserad på en ljudinspelning]


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/8/70630.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/8/122394.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.