Flera tyska parlamentsledamöter uttrycker oro över förföljelsen mot Falun Gong

Under senare delen av februari och mars 2006 svarade ytterligare två tyska parlamentsledamöter med att uttrycka sin oro över förföljelsen mot Falun Gong.

I ett av breven från Alois Karl, daterat den 24 februari, stod det “Jag tycker personligen tveklöst att man ska försvara grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom anser jag att Tyskland har skyldigheten att försvara mänskliga rättigheter.”

Han föreslog att Falun Gong-utövarna skulle skriva en redogörelse över förföljelsen. “Enligt mina erfarenheter är de enskilda detaljerade fallen av mycket stor betydelse. Underskatta inte vikten av att göra en detaljerad beskrivning av varje enskilt fall av förföljelse. Den tyska regeringen, jag och mina kollegor kommer att tala med representanter för de berörda länderna. Vid behov kan vi erbjuda direkt hjälp till offren. ”

Thomas Silberhorn, en annan parlamentsledamot, svarade den 6 mars: “Människorättsgruppen och humanitära gruppen inom Kristdemokratiska unionen och Kristna sociala unionen är mycket bekymrade över förföljelsen mot Falun Gong. De har alla fördömt den. Inte bara har den tyska regeringen antagit en resolution som fördömer den, det pågår också en dialog mellan Tyskland och Kina.”

Silberhorn sade också till Falun Gong-utövarna att: “Vi kommer hela tiden att hålla kontakten med Falun Gong i Tyskland. Vi kommer att ta upp frågan med Kina så snart möjlighet ges, ända tills människor i Kina åtnjuter grundläggande mänskliga rättigheter.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31866-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.