Zhang Rongjies tillstånd är kritiskt på Baodings interneringscenter

Zhang Rongjie, Zhi Zhanmin, Wei Haiwu och Liu Yongwang från Peking arresterades olagligt den 7 augusti 2005. De blev kvarhållna och dåligt behandlade på staden Baodings interneringscenter. Zhang Rongjie har hungerstrejkat i protest från och till, och har varit i ett mycket dåligt skick vid flera tillfällen. Hon kvarhölls på Baodings rättsliga sjukhus i ca en månad.

Den 17 februari 2006 ställdes fyra utövare inför rätta i samband med utsändningarna av Falun Gong-relaterat material via TV-kabelnätet. Zhang Rongjie var bara skinn och ben och kunde inte gå. Polisen släpade in henne i rättsalen. Hon orkade varken stå eller sitta. Polisen höll henne kvar under hela rättsförhandlingen.

De tjänstemän som är ansvariga för förföljelsen:

Wang Huiping: deputy head of the Baoding City Party Committee, Baoding City Politics and Law Committee, 86-312-3089066
Baoding City Politics and Law Committee: 86-312-3073354
Road Protection Office: 86-312-3013199
Address: No 112 West 54 Road, Baoding City Zip code: 071051
Liu Jianping: head of the Baoding City "610 Office"
Chen: head of Baoding City "610 Office," very malicious
Liu Zeng: member of Baoding City "610 Office," 86-312-3037610
Address: No 112 West 54 Road, Baoding City, Zip code: 071051
Xinshi District Judicial Bureau in Baoding City: 86-312-3037629
Baoding City Security Bureau
Ding Yaping: head, 86-312-3135050 (Office), 3115958 (Home), 86-13903225266 (Cell)
Fax: 86-312-3137076
Front office: 86-312-3138001
Politics Division: 86-312-3138003
Xinshi District Court in Baoding City
Address: No 138 West 54 Road, Baoding City, Zip code: 071051
Wang Kejian: head of the court, 86-312-3013660
Li Jianmin: deputy head, 86-312-3097112
Chen Zilu: deputy head, 86-312-3097113
Zhang Jiyong: in charge of criminal administration, 86-13513326826
Criminal Court: 86-312-3097232
Sun Xun: head judge
Li Mingyuan: chief justice
Li Qiang: judge
Office: 86-312-3097118
Politics Division: 86-312-3097119
Disciplinary Inspection Group: 86-312-3097116
Case Filing Court: 86-312-3097236
Executive Court: 86-312-3162903
Trial Monitor Court: 86-312-3097237
Legal Police Division: 86-312-3097230
Xinshi District Procuratorate in Baoding City: 86-312-3015387, 3010175
Zhang Yuelong: public prosecutor at the Prosecution Section, 86-312-3026928
Inspection and Approval of Arrest Section: 86-312-3013862
Legal Discipline Section: 86-312-3075245
Disciplinary Inspection Team: 86-312-3010046
Court Police Team, 86-312-3016675
Cui Jiming: head of the Baoding City Detention Center, 86-312-5027634, 5028774
Address: No 328 East 71 Road, Baoding City, Zip code: 071000


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/10/70682.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/3/6/122208.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.