Den bulgariska föreningen för Falun Gong fördömer förföljelsen

Den 8 mars 2006 sände den bulgariska föreningen för Falun Gong (BFGA) ett petitionsbrev med 575 namnunderskrifter från bulgariska medborgare som vill stoppa förföljelsen mot Falun Gong i Kina till ordföranden för FN:s människorättskommissions 62:a möte och till Bulgariens stadigvarande representant i FN. Här nedan är brevet i förkortad version:


Bäste Manuel Rodríguez,

Jag skriver angående det kommande mötet för FN:s kommission för mänskliga rättigheter och skulle vilja uttrycka hur föreningen ser på förbrytelserna mot Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter i Kina. Bifogat finner Ni en kopia av vår petition som fördömer den systematiska och brutala förföljelsen, tortyren och trakasseriet av utövarna i Kina. Petitionsbrevet innehåller 575 namnunderskrifter som samlats in i Bulgarien de senaste två åren.

BFGA är djupt oroad över situationen för Falun Gong-utövarna i Kina. Falun Gong är en kultiveringsmetod för kropp och sinne och den baseras på principerna Sanning, Godhet och Tålamod. Metoden introducerades till allmänheten 1992 och blev på kort tid mycket populär i Kina. 1999 inledde emellertid den förre kinesiske presidenten Jiang Zemin sin brutala och omänskliga förföljelse mot utövarna och den pågår än idag.

Olika människorättsorganisationer har tagit upp dödandet av och tortyren mot Falun Gong-utövare på de kinesiska fånglägren och fängelserna. Tills idag finns det över 2800 bekräftade dödsfall som följd av tortyren. Arresteringarna av utövarna är godtyckliga och utan tillbörlig rättegång. Utövarnas familjer, vänner och supporters hotas, pressas och manipuleras, samtidigt som den internerade, med brutala medel, tvingas underteckna uttalanden om att ge upp sin utövning av Sanning, Godhet och Tålamod.

De otaliga attackerna, övergreppen och hotelserna mot Falun Gong-utövare och deras supporters ledde till att USA:s kongress antog ’Resolution 304’ den 24 februari 2004, i vilken man fördömde förföljelsen mot Falun Gong både i Kina och utomlands.

Den bulgariska föreningen för Falun Gong (BFGA) anser att det är nödvändigt att den kinesiska regimens handlingar fördöms, eftersom dessa handlingar kommer att leda till allvarliga konsekvenser för Kina som nation. De senaste åren har det internationella människorättssamhället sett hur Kina ignorerar alla vädjanden om att respektera mänskliga rättigheter och fortsätter att aktivt förfölja Falun Gong och andra fredliga religiösa och andliga övningsmetoder, såväl som arbets- och demokratiförespråkare.

BFGA vill uppmana alla regeringar som deltar i det 62:a mötet för FN:s kommission för mänskliga rättigheter att vidta åtgärder för att sätta stopp för förföljelsen mot Falun Gong-utövare i Kina och anta en liknande resolution som USA:s Kongress som fördömer den kinesiska regimens handlingar och ser till att de diplomater som deltar i våldet mot utövare ställs inför rätta.

BFGA hoppas att förföljelsen mot Falun Gong och de brutala brotten mot mänskliga rättigheter i Kina kommer att stoppas. BFGA ger sitt stöd och bifogar 575 bulgariska namnunderskrifter.

Vi vill önska er lycka till i ert arbete under det 62:a mötet för FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève.

Bulgariens förening för Falun Gong

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31935-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.