Vittne fortsätter att avslöja hur man avlägsnar organ från levande Falun Gong-utövare på Sujiatuns koncentrationsläger

"Min ex-make opererade bort hornhinnor. Till en början visste han inte om personerna givit sin tillåtelse. De som låg på operationsbordet var medvetslösa och vid liv. Han förstod det efter ett par operationer. Han sade att personen som bad honom att göra det hade sagt att: du är redan i båten. Att döda en är ett mord. Att döda flera är också ett mord. Han sade att han också hade förstått att människorna levde. Var organen och kropparna fördes, frågade han inte" -- Vittne

***************************

Ännu en intervju har gjorts med det vittne som framträdde för några dagar sedan och avslöjade detaljer om Sujiatuns koncentrationsläger i nordöstra Kina. I intervjun avslöjar vittnet att hennes ex-make var en av operationsläkarna på lägret. Han är hjärnkirurg och hade huvudansvaret för att avlägsna hornhinnor. Varje gång vittnet tänker på det som hände på Sujiatun känner hon stort obehag. Människor kan nästan inte föreställa sig vad Falun Gong-utövare genomlider på lägret.

Huvudentrén till Sujiatuns koncentrationsläger (som även går under benämningen National Traditional Chinese Medicine (TCM) Thrombus Treatment Center)

Brännugnen på koncentrationslägrets sydvästra sida

Här följer en översättning av reporterns och vittnets samtal:

Reporter: Hur visste du att alla interner på Sujiatun var Falun Gong-utövare?

Svar: Alla är Falun Gong-utövare. Andra människor har anhöriga och de skulle komma för att få träffa sin familjemedlem. Det kommer bara Falun Gong-utövare hit, familjerna får inte veta någonting. Masanjia- och Dabeifängelserna har många internerade Falun Gong-utövare. Nu är de inte riktigt lika många längre. Vanliga människor släpps. Vart skickar man Falun Gong-utövarna?

De Falun Gong-utövare som skickas till Sujiatun har vägrat att underteckna ett uttalande om att aldrig mer utöva Falun Gong. Många protesterar genom att hungerstrejka och är därför mycket svaga

Alla får en bit papper. Om du inte kommer att utöva Falun Gong mer sätter du ett fingeravtryck på pappret och släpps sedan omedelbart. På en gång när en person åker iväg från platsen där utövarna hålls inspärrade så har de som är kvar ingen aning om vart de som åkte tog vägen. De tror att dessa människor har släppts, eller att de har förts till andra sjukhus för att få vård. De som förs iväg har ofta blivit slagna medvetslösa. Därefter ger man dem en spruta med bedövnings-/insomningsmedel.

Reporter: Enligt den officiella webbsidan för staden Shenyangs rättsliga system, organiserade Sujiatuns sjukhus år 2000 alla staber inom det kinesiska kommunistpartiet att studera beslutet om att förfölja Falun Gong.

Svar: Det kände jag inte till. Ibland bodde min ex-make kvar i sjukhusets personalbostäder. Han berättade aldrig något sådant för mig. Han ringde bara hem och sade att han hade mycket att göra och då kom han inte hem.

Min ex-make visste att de var Falun Gong-utövare. Alla kirurger visste det. På den tiden sades det till dem att förföljelsen mot Falun Gong inte var olaglig, istället var det en "rensning" åt det kinesiska kommunistpartiet. De som låg på operationsbordet var antingen mentalt ödelagda eller hade förlorat medvetandet. Målgruppen som man opererade bort hornhinnorna på var barn och äldre.

Många Falun Gong-utövare hölls fångna på ett enplansvilla vid sjukhuset. Det här huset revs senare 2003. Vi gissade oss till att det fanns en hemlig källare i huset. De kommer inte att erkänna att det en gång har funnits en envåningsbyggnad. De kanske säger att den byggdes för bönderna eller de hemlösa.

Min ex-make oroade sig också för att bli dödad en dag när man skulle undanröja bevis. Därför åkte han utomlands. Andra visste att han inte vågade att säga sanningen.

Reporter: Genom åren har ingen anhörig kommit för att fråga efter sin familjemedlem?

Svar: Under 2001 och 2003 kom det bara en bonde som frågade om hans familjemedlem hölls fången här. Allt var hemligt. Ingen visste. När folk arresterades fanns det inga papper. När folk släpptes, så fanns det inga papper heller.

Förföljelse är förföljelse. Den är mot mänskligheten. Som kines känner jag mig faktiskt ledsen. Kineser dödar kineser. Det är inte blodbadet i Nanjing när japanerna invaderade Kina. Det är ett mord på våra medmänniskor. Det spelar ingen roll om de utövar Falun Gong eller inte, de är våra medmänniskor. Det är väldigt rått.

Reporter: Hur kunde Sujiatuns koncentrationsläger hållas hemligt?

Svar: På grund av att många tog del av förtjänsten. Ingen säger något till någon. I det här rummet kan man få plats med minst 100 personer, vet du, när Falun Gong-utövarna interneras får de inte ens något eget utrymme. De packas ihop. Kanske tar sig en till toaletten men när han kommer tillbaka finns det ingen plats längre. Många Falun Gong-utövare hölls fångna på enplansvillan vid sjukhuset. Ett vardagsrum i USA skulle enkelt kunna inrymma 100 personer.

Reporter: Tror du att Chi Mingyu, direktören för Sujiatuns sjukhus, visste om det här?

Svar: Jag tycker att han borde veta.

Reporter: Är koncentrationslägret på en allmän plats?

Svar: Det är delvis offentligt. Alla har hört talas om sjukhuset. Det är ganska känt. Men människor som inte har hjärt- eller kärlsjukdomar åker vanligtvis inte till sjukhuset. Alltså är det inte en helt allmän plats.

Sujiatun är ett förortsdistrikt till Shenyang. Det är som ett landsbygdsområde. Om de andra sjukhusen i Sujiatundistriktet gjorde samma sak, vet jag inte. Sjukvårdspersonalen kan rotera fritt i sjukvårdssystemet.

Vi såg att förråden plötsligt ökade på sjukhuset. Vi undrade: vad kommer alla dessa människor för? Jag tog pendeln till arbetet. Vi brydde oss inte så mycket om det. Vi visste inte heller om Falun Gong var bra eller inte.

Reporter: Hur kunde du känna till avlägsnandet av organ från levande människor?

Svar: Under det kinesiska nyåret 2003 hälsade folk på varandra under nyårshelgen. De samlades för att till exempel spela kinesiskt schack eller mahjong. När de småpratade så talade de lite om den här saken. Jag visste att min familj försörjdes av lättförtjänta pengar men jag visste inte varifrån de kom. Senare berättade min ex-make de här sakerna för mig.

Min ex-make var en duktig hjärnkirurg. Många sjukhus ville att han skulle arbeta hos dem. Det var lätt att använda honom. Han är smart. Han visste hur man kunde tjäna pengar.

När han kom till Sujiatuns sjukhus arbetade han först som läkarassistent. På kort tid avancerade han till kirurg. I början av 2003 lade jag märke till att han ofta var frånvarande. Till exempel tittade han på TV med en soffkudde i famnen och när jag stängde av TVn märkte han det inte ens.

I början sade min ex-make att han ville ha ett annat jobb. Jag blev mycket förvånad: Varför? Vi hade ett så bra liv här i Sujiatun. Så småningom började han att få mardrömmar. När han vaknade var lakanet genomblött av svett som formade en mänsklig figur. Jag undrade om hans arbete var för stressigt. Ibland hade han långa diskussioner med min pappa i vårt läsrum. Han sade att han ville byta jobb och bad min pappa om hjälp. Emellertid var det av någon anledning inte någon i vår familj som hjälpte honom att byta jobb.

Till sist stod jag inte ut längre och frågade honom. Då berättade han det här för mig. En vän till mig såg de internerade Falun Gong-utövarna på Sujiatun. Alla visste att flera av Falun Gong-utövarna hade skickats dit från fängelserna Masanjia och Dabei. Vi tänkte inte så mycket på det. De flesta som arbetar på Sujiatun kommer från familjer med hög rang. Vi har för vana sen vi var små att: Inte fråga om saker som är irrelevant för oss.

Brodern till en av mina klasskamrater åkte utomlands 2002 efter att ha deltagit i de här affärerna. Han åkte efter bara ett par operationer.

Reporter: Vilka slags operationer utförde din ex-make?

Svar: Min ex-make opererade bort hornhinnor. Till en början visste han inte om personerna hade givit sin tillåtelse. De som låg på operationsbordet var medvetslösa och vid liv. Han förstod det efter ett par operationer. Han sade att personen som bad honom att göra det hade sagt att: du är redan i båten. Att döda en är ett mord. Att döda flera är också ett mord. Han sade att han också hade förstått att människorna levde. Var organen och kropparna fördes därefter, frågade han inte

Han fick vedergällning. Han var till och med nervös när han körde. Han kunde inte leva ett normalt liv.

2003 så visste många på den Allmänna hälsobyrån om det här. Inte bara familjerna visste det, utan även de utomstående.

Min ex-make berättade för mig att patienterna som behövde njurarna fanns på andra sjukhus. Njurarna opererades bort på personerna på Sujiatuns sjukhus. Han visste inte så mycket om vad som hände sedan. Kanske skickades deras kroppar till Sujiatuns krematorium eller till förbränningsungnen.

Personen skulle inte bara förlora sina hornhinnor. Troligtvis opererade man bort andra organ från personen också. Det här var ett rent mord. När kirurgen skär lite snett, dödar deras knivar människor.

Vi separerade för den här saken. Om det hade varit en utomäktenskaplig affär skulle jag kanske ha haft överseende. Det faktum att han kunde berätta det här för mig visade att han hade lite samvete kvar. Om han inte hade sagt något, skulle jag inte ha kunnat tro det. Han berättade det här för mig med sin egen mun. Ingen annan skulle ha sagt att han gjorde något sådant.

Reporter: Fanns det fler kirurger?

Svar: Det fanns fler kirurger. Min ex-make är hjärnkirurg. Han kan inte operera bort njurar.

Reporter: Ansåg de som var delaktiga att de gjorde något fel?

Svar: För en del går pengar före livet. När jag insåg det, sade jag till min ex-make; "Ditt liv är förstört. Du kommer inte att kunna hålla i en operationskniv mer." Du kommer att minnas det du har gjort när du opererar människor. Det är inte jag som är kirurgen men jag skakar ändå och är rädd varje gång jag talar om det här.

Senare, när min ex-make hade fått klart allt för att kunna flytta utomlands förklarade han för mig varför han åkte. Jag sade att du hade bara valmöjligheterna innan det här [transplantationen av levande organ], men efteråt har du ingenting.

Jag utövar inte Falun Gong. Jag är inte så nobel. Jag kom inte till USA för att avslöja det här. Min vän sade åt mig att åka till USA för att muntra upp mig. Han sade att Amerika är ett land som lägger stor vikt vid mänskliga rättigheter. Det är ett fritt land. Han sade att du kan berätta om dina erfarenheter där. Folk tror att jag skilde mig från min ex-make för att han ville flyta utomlands, men inte jag. En del tyckte inte om mig. De undrade varför jag hade tagit ut skilsmässa från en så bra karl.

Nu avslöjar vi det för världen. Åtminstone en del av människorna där kan fortfarande överleva. Jag bryr mig inte om att de inte erkänner det. Att avslöja det kommer att hindra de onda handlingarna.

Jag tycker att de som läser det här och har försvunna anhöriga ska gå samman och kräva en förklaring från berörda regeringsbyråer. När människor försvinner är de antingen döda eller galna. Annars skulle de hitta på ett sätt att få iväg ett meddelande till familjen.

Den 11:e sade Shenyangs morgonnyheter att en bonde hade kremerats utan något familjenamn. Personen var redan kremerad. Vem vet om organen var bortopererade?

Jag såg att det fanns en bekännelse från en spion. Det kommer en bekännelse från en doktor. Han behöver inte avslöja sitt namn utan bara sprida informationen. Vem som än har gjort sådana här saker känner skuld.

***************************

Kort om Sujiatuns koncentrationsläger

Sujiatun är ett av de nio distrikten som tillhör staden Shenyang. Sujiatun koncentrationsläger går också under namnet National Traditional Chinese Medicine (TCM) Thrombus Treatment Center. Adressen är 49 Xuesong Road,Sujiatun District,Shenyang City,Liaoning Province,China. Ett annat namn är Liaoning Thrombus Treatment Center of Integrated Chinese and Western Medicine. Det byggdes 1998.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32061-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.