Det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté skickar i hemlighet tjänstemän till Sujiatun

Efter att Sujiatuns koncentrationsläger avslöjades via internet, skickade det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté i hemlighet tjänstemän till Sujiatun på kvällen den 13 mars 2006. De höll ett möte med distriktschefen för de lokala myndigheterna, polisenheten, åklagarämbetet, rättsenheten, distriktsdomstolen och allmänna hälsobyrån för att planera och diskutera hur de ska hantera efterverkningarna.

Utanför byggnaden där kommunistpartiets distriktskommitté i Sujiatun har sitt kontor, ligger ingången till en underjordisk enhet som ursprungligen konstruerades för att användas som skyddsrum. Ovansidan är täckt av träd och har gjorts om till parkområde.

Den bakre ingången till Sujiatuns centralsjukhus, som vetter ut mot de öppna ytorna, har byggts om till besöksrum. Under de senaste åren har Sujiatuns centralsjukhus genomgått flera stora renoveringar, ombyggnader, utbyggnader och det har fått tillgång till avancerad utrustning.


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/24/71156.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/3/19/123188.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.