New York: 2006 års erfarenhetsutbyteskonferens hölls högtidligen på Madison Square Theatre, Mästaren kommer för att undervisa Fa

Söndagen den 26 mars 2006 hölls New Yorks Falun Dafa-erfarenhetsutbyteskonferens på Madison Square Theatre. Drygt fyratusen utövare deltog i den lyckade erfarenhetsutbyteskonferensen. Klockan 15:15 anlände vår barmhärtige Mästare och föreläste i ungefär en timme.

Tolv Falun Gong-utövare delade med sig av sina kultiveringserfarenheter från både deras arbete och liv, förberedelser inför Nyårsgalan, sanningsklargörandet på Manhattan, protester utanför den kinesiska ambassaden eller konsulatet, sanningsförklarande om de Nio kommentarerna för kineser samt distribution och produktion av media.

Den framgångsrika konferensen avslutades klockan 17:00


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/27/71267.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.