Svenska Falun Gong-utövare uppmanar Sveriges regering att fördöma Sujiatuns dödsläger

Den 25 och 28 mars höll svenska Falun Gong-utövare en aktivitet på Mynttorget i Stockholm för att informera allmänhet, media och regering om Sujiatuns koncentrationsläger i staden Shenyang. För ungefär tre veckor sedan framkom det uppgifter om att det har hållits 6000 Falun Gong-utövare fångna på lägret sedan 2001 och att omkring 75% av dem har skördats på sina inre organ i det intilliggande sjukhuset och att de därefter kremerats i områdets krematorium. Inga utövare har kommit ut levande från fånglägret och deras organ har sålts på den svarta organmarknaden.

Utövarna höll flera kraftfulla tal där man uppmanade Sveriges regering och statsminister att göra vad de kan för att få stopp på dödandet i Sujiatun. Människorna som passerade förbi blev chockerade över de avskyvärda och brutala morden på utövare i Kina och lyssnade under tystnad till utövarnas tal och skrev gärna under petitionen till den svenska regeringen som uppmanar statsministern att fördöma dödslägret och tillsätta en utredning som grundar sig på de fakta som framkommit. Människor var mycket stödjande och uppmuntrade utövarna att fortsätta informera regeringen och politikerna om sanningen och önskade dem verkligen lycka till.

Under aktiviteten visades dessutom en utställning om vad den kinesiska komministregimen har åstadkommit sedan 1949 då det kom till makten. Utställningen visade bilder från kommunistregimens alla så kallade "utrensningar" på omkring 80 miljoner kineser som ett medel för att hålla sig kvar vid makten till 2005. Bilderna visade förföljelsen mot Falun Gong som inleddes 1999, massakern på Himmelska fridens torg den fjärde juni 1989, Kulturrevolutionen, Anti-högerrörelsen -som dödade intellektuella genom att först låta dem kritisera partiet och därefter anklaga dem för att de gjort det innan de dödades, Kampanjen mot revolutionärer, Landreformen -som var en utrensning av godsägare, bannlysningen av religiösa och Det stora språnget -som återigen var en vansinnig idé från kkp som ledde till svält i landet och skördade 40 miljoner kinesers liv. Den kinesiska kommunistregimens grymhet har ingen gräns och ett tydligt bevis på det är den idag pågående förföljelsen mot Falun Gong och skördandet av dessa friska och oskyldiga människors organ på koncentrationslägret Sujiatun.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.