Planer på att driva ett hemligt koncentrationsläger i staden Daqing för att förfölja Falun Gong frångicks på grund av personalbrist

År 2004, internerades jag illegalt i ett tvångsarbetsläger. Det var där som jag fick höra om staden Daqing kommunistadministrations plan om att konstruera ett hemligt koncentrationsläger för att förfölja Falun Gong-utövare. På grund av ett antal olika anledningar genomfördes aldrig planen.

Myndigheterna i Daqing hade byggt ett hemligt fängelse som kallades ”Falun Gong koncentrationsläger” mellan hotellet Jianshe och staden Daqings fångläger. Regeringen ville använda den för att spärra in och förfölja ”politiska fångar”, vilket i realiteten var Falun Gong-utövare som vägrade avsäga sig sin tro. De som spärrades in där skulle aldrig komma ut igen.

Det stora projektet färdigställdes hösten 2003. Lokala tjänstemän väntade på order från sina överordnade angående det officiella namnet på koncentrationslägret, eftersom de inte vågade döpa det själva. Det var i alla fall säkert att ”fångläger”, ”fängelse”, ”arbetsläger” och liknande inte skulle väljas. De planerade att skicka alla fångar från staden Daqing till detta koncentrationsläger. De hade redan skrivit olika meddelanden till de ställen som höll utövare, där det sades att utövarna skulle överföras dit för att hållas på ett ställe, eftersom de var svåra att kontrollera och vägrade samarbeta med tjänstemän. Det skulle sedan vara omöjligt för utövare att lämna koncentrationslägret. Deras familjer och andra människor skulle inte veta var de var någonstans eftersom de skulle hållas fängslade i hemlighet tills de dog.

Staden Daqings regering tillsatte vissa poliser och läkare att arbeta på koncentrationslägret. Eftersom de som arbetade där inte skulle tillåtas att åka hem eller lämna stället, ville ingen deltaga. De poliser som blivit utsedda använde sina kontakter och använde ursäkter för att lyckas komma undan uppgiften, och till slut så var det bara ytterst få personer som åkte dit. Sun Hengli, f d chef över Longfengs fångläger i Daqing var mycket hängiven förföljelsen av Falun Gong, så han blev utnämnd till chef över koncentrationslägret, trots att han inte ville åka dit.

Vissa tjänstemän vid olika fångläger och andra platser, som visste om sanningen, ville inte att utövare skulle skickas över; de ville att utövarna skulle friges. Vid fånglägret som jag hölls vid, när vissa undersökare kom för att förhöra mig, så skulle vakterna säga till den som hade hand om fallet; ”Skynda er att frige honom! Falun Gong-utövare är bra människor.” Vissa höga tjänstemän gick inte med på att hålla utövare i koncentrationslägret, men deras ord räknades inte. På grund av olika anledningar, så satte aldrig koncentrationslägret som var konstruerat för att förfölja Falun Gong-utövare igång sin verksamhet.

Jag ville exponera detta så fort jag lämnat fånglägret, men jag hörde att koncentrationslägret aldrig började några operationer, så jag glömde bort det. Efter att ha läst om brotten vid Sujiatuns hemliga koncentrationsläger kom jag ihåg vad jag sett och hört. Jag tror att höga funktionärer inom kommunistregimen systematiskt har planerat och etablerat koncentrationsläger som är inriktade på Falun Gong-utövare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.