Turkiet: Utövare besöker den turkiska regeringen och ber dem att uppmärksamma koncentrationslägret Sujiatun

Den 30 mars 2006 besökte Falun Gong-utövare från Ankara det turkiska parlamentets människorättskommitté, utrikesdepartementet och TV-stationer för att informera om kkp:s hemliga koncentrationsläger Sujiatun där man skördar utövares organ medan de fortfarande är vid liv och sedan säljer dem på svarta organmarknaden.

De turkiska ämbetsmännen såg allvarligt på frågan och svarade att de skulle skriva ett vädjandebrev till Kina för att be dem att göra en undersökning och återkomma till utövarna med svaret. Utövarna talade mer djupgående med regeringstjänstemännen än tidigare och hjälpte dem att få en bättre förståelse om vad Falun Gong är, fakta om förföljelsen, varför kkp är så ont och vad man kan göra för att hjälpa offren i Kina.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32344-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.