Saknade utövare från Shanghai, Jilin och Heilongjiang

Zhang Gonghua från Shanghai försvann efter interneringen på Shenyangs andra fängelse

Zhang Gonghua tvingades att lämna sin forskartjänst på Fudan universitet i Shanghai på grund av att han ville fortsätta att utöva Falun Gong. Den 11 augusti 2004 blev 70 Falun Dafa-utövare olagligt internerade i Shenyangs andra fängelse och Zhang Gonghua var en av dem. Den 13 maj höll fängelset ett så kallat "disciplin inställnings" möte med avsikten att öka förföljelsen av Falun Gong. Många Falun Gong-utövare inklusive Zhang inledde en hungerstrejk i protest mot förföljelsen. Sedan dess har man inte hört något mer om Zhang Gonghua.

Wang Zilin från Jilinprovinsen försvann från Xuanwudistriktets interneringscenter i Peking

Wang Zilin var 39 år när han försvann. Han bodde i Longtandistriktet i Jilin och arbetade på Beishans skogsavdelning år 2000. Han började att utöva Falun Dafa 1997. Innan Wang började att utöva led han av många sjukdomar men fick hälsan tillbaka när han började att utöva. Den 19 november 2000 åkte Wang Zilin till Peking för att vädja för Falun Gong och arresterades olagligt av polisen och sändes till Xuanwudistriktets interneringscenter i Peking. Wang förhördes på kvällen och kom aldrig tillbaka. man har inte hört något om honom sedan dess.

När familjen förhörde sig om honom på interneringscentret i Peking svarade man bara "vi har inte någon sådan person".

Li Xijie från Heilongjiangprovinsen försvann efter att ha arresterats i Shanhaiguan 2002

Lin Xijie var 37 år och kom från lantbruk 597 i Heilongjiangprovinsen. Hon började att utöva Falun Gong 1997. När ondskan började att förfölja Falun Dafa den 20 juli 1999 blev Li Xijie olagligt internerad när hon åkte till Peking med en vädjan för Falun Gong. I november 1999 vädjade Lin Xijie på nytt i Peking och internerades i 3 månader. Den 5 juli 2002 arresterades Lin Xijie i Shanhaiguan när hon vädjade i Peking för den tredje gången. Hon är försvunnen sedan dess. Maken tog deras 14-årige son och gifte sig med en annan kvinna. Föräldrarna saknar sin dotter väldigt mycket.

Yue Yueming från Heilongjiangprovinsen har varit saknad i 5 år

Yue Yueming rapporterades av någon när han klargjorde sanningen i staden Changchun. 2001 arresterades han i hemmet i Yichun. Eftersom ingen annan i familjen utövade Falun Gong var det ingen som oroade sig för honom efter arresteringen. Ingen har hört något mer om Yue på fem år och ingen vet var han har hållits fången.

Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/4/1/124157.html
Engelsk version: http://clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/10/71808.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.