Finland: Protest mot förföljelsen av Falun Gong och stödaktion för de nio miljoner som dragit sig ur KKP

Den 25 mars 2006 höll Falun Gong-utövare och frivilliga från tidningen Epoch Times en aktivitet intill järnvägsstationen i Helsingfors till stöd för de nio miljoner modiga människor som har tagit avstånd från det kinesiska kommunistpartiet. Aktiviteten var dessutom en protest mot kommunistregimens hemska brott på Sujiatuns koncentrationsläger där Falun Gong-utövare har dödats, bestulits på deras organ i vinstsyfte och där kvarlevorna kremerats för att förstöra bevisen för brottet. Utövarna uppmanade alla godhjärtade människor att gå samman och fördöma det onda kinesiska kommunistpartiets grymhet.

Två av demonstranterna hungerstrejkade i protest mot brotten mot mänskliga rättigheter i Kina och en av dem, Chen, sade, "När jag först fick höra talas om de grymma metoderna mot Falun Gong-utövare på Sujiatuns koncentrationsläger blev jag mycket bekymrad. Idag vill protestera mot det kinesiska kommunistpartiet genom att delta i en 24-timmars hungerstrejk. Dessa fruktansvärda brott begås i den civiliserade världen. Det är en skam för människosläktet och hela världen. Jag hoppas att min aktion skall väcka människors samvete och känsla för rättvisa så att man startar en räddningsaktion av de förföljda Falun Gong-utövarna i Kina".

Under hela aktiviteten hördes stödjande ord från allmänheten, såsom, "Bra gjort!", "Jag stödjer er!", "Jag önskar er lycka till!", "Jag vill veta mer", "Vad kan jag göra för att hjälpa er?", "Var kan man lära sig Falun Gong?". Många tog emot flygblad och undertecknade vår petition.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32385-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.