Australien: Undersökande reporter nekas inresetillstånd till Kina

Den 19 april nekade det kinesiska konsulatet i Sydney en australiensisk reporter inresetillstånd till Kina efter att denne påtalat att syftet med resan var att undersöka förföljelsen av Falun Gong.

Den 19 april gick den undersökande reportern Linda Xu till det kinesiska konsulatet i Sydney för att ansöka om ett visum inför en stundande resa till Kina. Efter att hon förklarat för tjänstemannen att hon var en reporter fick hon till svar att om hon ville besöka Kina var hon först var tvungen att skaffa en inbjudan från det kinesiska utrikesministeriet.

Linda Xu förklarade då att hon var en reporter från radiostationen Sound of Hope och tillika medlem av den nybildade ”Koalitionen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong i Kina”, som tagit sig som uppgift att genomföra en oberoende undersökning av arbetsläger, fängelser, sjukhus och andra faciliteter där man misstänker att Falun Gong-utövare kan hållas olagligt fängslade. Hon sade också att Qin Gang, talesman för det kinesiska utrikesministeriet, själv bett det internationella samfundet att undersöka förhållandena i Kina efter en presskonferens som hölls den 28 mars efter tidningen Epoch Times publicerat uppgifter om hur den kinesiska regimen berövat olagligt fängslade Falun Gong-utövare deras organ.

När tjänstemannen hörde att hon ville resa till Kina för att undersöka förföljelsen av Falun Gong sade hon, ”Då får du själv gå till Qin Gang och få en inbjudan!”

Linda Xu fortsatte, ”Jag är en reporter och borde ha rätt att ansöka om ett visum,” varpå tjänstemannen skjöt undan hennes ansökningshandlingar och sade, ”Det är omöjligt, det är omöjligt.”

Samtidigt ringde någon på konsulatet efter polisen, som inte var riktigt klar över situationen och tog med Linda Xu ut.

Efter att hon berättat vad hon hette och vilket hennes ärende på konsulatet var insåg poliserna vad som hade hänt och sade, ”Du är en reporter! Det är inte alls vad de på konsulatet sade.”

Dagen innan, den 18 april, hade Linda Xu besökt en parlamentsledamot i Sydney och förklarat sina planer på att åka till Kina och undersöka förföljelsen av Falun Gong. Parlamentsledamoten hade önskat henne lycka till och sagt att så snart Linda fått sitt visum så skulle han utfärda ett brev till hennes stöd, i vilket man uppmanande de kinesiska myndigheterna att tillse den australiensiska medborgarens säkerhet i Kina.

Samtidigt som Linda Xu var på konsulatet för att ansöka om ett visum höll ”Koalitionen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong i Kina” en presskonferens utanför generalkonsulatet i Sydney, där man berättade om syftet med koalitionen och att den första gruppen av medlemmar börjat ansöka om inresetillstånd till Kina.

Koalitionens taleskvinna Sherry Zhang intervjuades av radiostationen SDS och andra media.

Kinesisk version: http://minghui.org/mh/articles/2006/4/19/125637.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/19/72188.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.