Frankrike: Falun Gong-utövare uppmanar Europeiska Rådet att undersöka uppgifterna om koncentrationsläger i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 11 och 12 april 2006 samlades Falun Gong-utövare från Frankrike, Tyskland och Schweiz vid Europeiska Rådet i Strasbourg där de avslöjade organstölderna som sker på levande Falun Gong-utövare i arbetsläger, med efterföljande kremering för att dölja bevis. De uppmanade Europeiska Rådet att anta en resolution för att fördöma och stoppa det kinesiska kommunistpartiets sjuåriga förföljelse mot Falun Gong-utövare och att initiera en undersökning av förföljelsen och de hemliga koncentrationslägren.

Parlamentsledamoten Tadeusz Wita från Polen intervjuades av en journalist

Representanter för oberoende föreningar och medlemmar av Europeiska Rådet fördömde kkp:s brott och uppmanade det internationella samfundet att genomföra en undersökning

Med stöd av parlamentsledamoten Tadeusz Wita från Polen genomförde Falun Gong-föreningen en presskonferens i Europeiska Rådets kontorsbyggnad i Strasbourg den 12 april. På presskonferensen tillkännagavs det att Investigating Committee of the Truth of the Persecution of Falun Gong in China på begäran av Falun Gong-föreningen, Minghui.net, samt ett flertal internationella organisationer, statsorgan och media, skulle bilda en gemensam undersökningsgrupp. Kommittén krävde också att alla undersökningar och insamlingar av bevis skulle ske oberoende och direkt. Kommittén kommer att genomföra en omfattande undersökning av förföljelsen mot Falun Gong och de hemliga koncentrationslägren.

Presskonferens

Wita förklarade för journalisterna på presskonferensen att han skulle göra sitt yttersta för att få Europeiska Rådet att anta en resolution för att bidra till att stoppa förföljelsen mot Falun Gong och att han redan vidtagit åtgärder.

På konferensen fanns även representanter för Europeiska Falun Gong-föreningen, Investigating Committee of the Truth of the Persecution of Falun Gong in China, World Organisation to Investigate the Persecution of Falun Gong, Epoch Times och den internationella radiostationen Sound of Hope.

Bakgrundsinformation: Europeiska Rådet har 46 medlemsstater. Det bildades den 5 maj 1949 och har sitt högkvarter i Strasbourg i Frankrike. Dess syfte är att bidra till ekonomisk och social utveckling i Europa, att värna demokrati och mänskliga rättigheter och bidra till att lösa större sociala frågor. Det övergripande beslutsfattandet och ledningen inom Europeiska Rådet sker inom ministerkommissionen som består av medlemsstaternas utrikesministrar. En kommitté med representanter för respektive minister i rådet sköter de dagliga uppgifterna. Europeiska människorättsdomstolen sorterar under Europeiska Rådet.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32635-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.