Storbritannien: Protest i London uppmärksammar den kinesiska kommunistregimens sju år långa förföljelse mot Falun Gong

Den 22 april höll brittiska Falun Gong-utövare en parad och presskonferens i London för att uppmärksamma årsdagen av "Zhongnanhai-incidenten den 25 april" då drygt tio tusen Falun Gong-utövare väntade under fredliga former utanför vädjandekontoret intill den kinesiska regeringsbyggnaden Zhongnanhai i Peking.

De brittiska utövarna protesterade mot den sju år långa förföljelsen mot Falun Gong i Kina och uppmanade det internationella samfundet att inleda en undersökning av organstölderna från levande Falun Gong-utövare på tvångsarbetsläger i Kina. Samtidigt uttryckte de deras stöd för de tio miljoner modiga kinesiska medborgare som dragit sig ur det kinesiska kommunistpartiet.

Paraden startade från den kinesiska ambassaden och gick genom Londons livligaste shoppingcentra, Oxford Street och Chinatown till St Martin's Square nära Trafalgar Square. Förutom presskonferensen exponerade utövarna fakta om kkp:s grymma metoder genom olika aktiviteter och bad om allmänhetens stöd för Falun Gong.

Paraden går genom Londons Chinatown

Utövarna använde högtalare för att vädja till allmänheten längs paradvägen. De avslöjade den kinesiska kommunistregimens grymma metoder och uttryckte deras stöd till de kineser som lämnat kkp. Många londonbor saktade in på stegen för att lyssna, läsa på banderollerna och ta emot flygblad.


John Dee, ordförande för European Friends of Falun Gong gav ett kort tal under presskonferensen; till höger undertecknar människor petitionen


Presskonferens

Iscensatt "organstöld"

Under presskonferensen fördömde ordföranden för The European Friends of Falun Gong det kinesiska kommunistpartiets hemska metoder mot Falun Gong. Han sade, "Den här gruppen utövare som kultiverar sig själva efter principerna 'Sanning, Godhet, Tålamod' erkändes av den kinesiska regeringen tiden innan den 25 april 1999, men de utsätts nu och har utsatts för grym förföljelse efter den 20 juli 1999 av samma regering. Förutom olaglig internering, omskolning på tvångsarbetsläger, våldsamheter utanför landets gränser och fabricerade lögner för att förtala Falun Gong, avslöjar vittnen idag att det finns närmare fyrtio koncentrationsläger i Kina där man olagligt avlägsnar de inre organen från levande Falun Gong-utövare. De kinesiska medborgarna har fått nog av KKP och 10 miljoner har deklarerat sitt utträde och det är det samma som en åttondel av KKP:s alla medlemmar." Han hoppades att regeringar runt om i världen kan fördöma förföljelsen mot Falun Gong-utövare och att man inte skall bortse från att skydda basala mänskliga rättigheter av rent ekonomiska intressen.

Bekräftade uppgifter pekar på att 2871 Falun Gong-utövare har förföljts till döds av Kinas kommunistiska regim.


Efter presskonferensen demonstrerade utövare Falun Gong-övningarna på torget och samlade in namnunderskrifter. Under tiden simulerade andra utövare de grymma tortyrmetoderna mot Falun Gong-utövare på kinesiska tvångsarbetsläger. De iscensatte även hur man stjäl organ från levande Falun Gong-utövare på tvångsarbetslägren. När människor såg de stillsamma Falun Gong-övningarna och jämförde dem med den grymma förföljelsen blev de mycket rörda och chockerades över den kinesiska kommunistregimens onda och omänskliga natur.

Många skrev under namnlistorna för att be om en undersökning av arbetslägren och ett omedelbart slut på hemskheterna.


Minnesstund för de avlidna utövarna och en protestaktion mot kkp:s brottsliga handlingar utanför den kinesiska ambassaden

På kvällen höll utövarna en ljusvaka vid den kinesiska ambassaden till minne av de 2871 Falun Gong-utövarna som bekräftats förföljts till döds i Kina. De uttryckte även sitt deltagande till de anhöriga, samtidigt som de framförde deras protest mot den kinesiska regimens grymhet.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32705-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.