Sverige: Organhandeln i Kina exponeras på Mynttorget i Stockholm

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Lördagen den 6 maj uppmärksammade utövare i Stockholmstrakten än en gång hur den kinesiska kommunistregimen tar inre organ från levande Falun Gong-utövare på arbetsläger och fängelser för att sälja dem på den illegala organmarknaden. För snart två månader sedan avslöjade en avhoppad kinesisk journalist ett koncentrationsläger i norra Kina där man tar organ från levande fångar innan man kremerar kropparna för att förstöra bevisen. Efter avslöjandet har därefter ytterligare två vittnen trätt fram för att berätta mer om den kinesiska kommunistregimens bestialiska handlingar på koncentrationsläger i Kina. Bland annat avslöjar en före detta militärläkare från Shenyangprovinsen att det finns 36 koncentrationsläger runt om i Kina där man stjäl Falun Gong-utövares organ och säljer dem.

Anledningen till att Falun Gong-utövare runt om i världen fortsätter att gå ut för att berätta om koncentrationslägren är för att de inte är nöjda med medias rapportering och politikernas påtryckningar. Det är bara om brott mot mänskliga rättigheter undersöks och avslöjas av ideella organisationer och media i en större omfattning som man kan sätta stopp för dem. Utövarna sade att den kinesiska befolkningen behöver omvärldens moraliska stöd, inte deras slätstrukenhet, rädsla och tystnad. Politiker och regeringar runt om i världen ombads att utöva påtryckningar mot det kinesiska kommunistpartiet istället för att buga för dem i affärsuppgörelser. När man handlar med det kinesiska kommunistpartiet står människors liv på spel.

På Falun Gong-utövarnas banderoll kunde det stora antalet förbipasserande läsa, "Koncentrationsläger i Kina: där tusentals inre organ stjäls från Falun Gong-utövare i vinstsyften, offren kremeras levande och ingen kommer ut levande". Mynttorget är ett turiststråk och mycket centralt beläget alldeles intill Riksdaghuset i Stockholm och den här vårvarma lördagen strömmade människor över torget. Många lyssnade till utövarnas tal, vaknade till och var tacksamma över att få ett flygblad. En del gick fram för att se på utställningen med bild och text om den kinesiska kommunistregimens blodiga historia eller stannade för att lyssna till utövarnas tal och i fleras ansiktsuttryck såg man deras avsky över organstölderna. Många ställde sig på kö för att skriva på namnlistorna och fördöma brotten.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.