The Epoch Times: Kinesiska kommunistpartiets förföljelse värre än nazisternas

Cheng Xiaonongs kommenterar Gao Zhishens öppna brev
 

Den berömde kinesiska människorättsadvokaten Gao Zhishengs tredje öppna brev och uttalande om utträde ur det kinesiska kommunistpartiet (kkp) skakade världen. Chefredaktören för Moderna Kinastudier, doktor Cheng Xiaonong säger att den sexuella tortyr som avslöjas i brevet har chockerat honom.

Cheng Xiaonong anser att kkp:s förföljelse är värre nazisternas förföljelse av judarna och säger att syftet med denna, i historien makalösa, förföljelse är att förstöra Falun Gong-utövares kroppar och själar. Han beundrar Falun Gong-utövare för att de inte försöker undkomma förföljelsen genom att begå självmord och menar att människor erhåller inre styrka genom sin tro på Falun Gong. KKP har förvandlat dessa polismän till omänskliga varelser, och världen bör skaffa sig en ny förståelse kring den kinesiska kommunistregimens natur.

Cheng Xiaonong, doktor i sociologi vid Princetons universitet, säger att enligt lagen har ingen regering, under några som helst omständigheter, rätt att försvara tortyr som leder till att personens sinne omvandlas eller att personen dör. Att tvångsmässigt omvända en människas tankar strider mot Kinas nuvarande lagar. Förbrytarna använder termen ”omskolning” som en ursäkt för att komma runt lagen.

Denna ursäkt kan emellertid aldrig förändra det faktum att detta är emot internationellt erkända människorättslagar och principer samt emot Kinas existerande lagar.

Cheng vill uttrycka sin uppriktigaste vördnad och respekt för advokat Gao.

- Det värsta som händer det kinesiska folket just nu är att kkp kan förfölja en person bara för att han eller hon tror på Falun Gong. Detta går fullständigt utanför ramen för brukliga brotts- och civilrättsliga principer. För det första arresteras Falun Gong-utövare utan någon som helst anledning och därefter verkställs en brutal förföljelse. Under dessa omständigheter kan till och med det att stå upp för eller försvara Falun Gong-utövare leda till att man blir allvarligt förföljd. Därför det verkligen beundransvärt att advokat Gao har modet att göra det han gör.

Cheng påpekar att det har funnits många storskaliga förföljare av de vanliga samhällsmedborgarna i den mänskliga historien. Den allvarligaste organiserade förföljelsen var nazisternas ”förintelsen.” Emellertid anser han att kkp:s förföljelse av Falun Gong, inräknat den sexuella tortyren, är det mänskliga samhällets absolut värsta brott, till med är värre än nazisternas. Enligt Gaos öppna brev har denna typ av tortyr mot människor aldrig förut inträffat i kinesisk historia. Inte ens metoderna i förföljelsen av ”De fem svarta kategorierna [1]” under kulturrevolutionen var så grymma som metoderna i förföljelsen av Falun Gong.

- Det är särskilt avskyvärt att dessa brottslingar inte bara torterar, vilket orsakar fysisk smärta, utan även förödmjukar offret. Deras mål är inte heller endast att förödmjuka personen. Det är att med alla medel försöka förgöra utövarnas kroppar och själar, att orsaka mental kollaps. Vilken som helst med mänsklig värdighet skulle nätt och jämnt förmå leva efter den här typen av tortyr. Det är precis det som är kkp:s mål, säger Cheng med empati i rösten.

Trots att de blir brutalt torterade lever Falun Gong-utövare vidare med orubbligt mod, istället för att välja döden. Cheng säger att han ”beundrar detta oerhört mycket.”

- Om någon vill fly från sådan tortyr, kan han enkelt välja döden. I den kinesiska historien fanns många politiska oliktänkare som inte kunde utstå tortyren och därmed begick självmord. Men, förutom de som blivit torterade till döds, har dessa Falun Gong-utövare alla klarat av att överleva och gör istället varje ansträngning för att låta världen få veta sanningen om förföljelsen de drabbats av, och få världen att förstå det ondskefulla kinesiska kommunistsystemet. Det står därmed klart att styrkan i deras tro är mäktig. Varför kunde inte en sådan grym och skoningslös förföljelse ändra deras övertygelse? Denna övertygelse gör det möjligt för dem att upprätthålla inre styrka.

Chen säger att de som nu förföljer Falun Gong är unga människor runt trettio år, vilka föddes efter kulturrevolutionen och som aldrig influerades av den. Ändå blev dessa människor precis lika elaka, hemska och brutala som förföljarna under den tiden. Hur kan detta politiska system få en människa att bli så dålig, till och sämre än de röda vakterna under kulturrevolutionen som skoningslöst slog folk som stämplats tillhöra ”De fem svarta kategorierna”? Om detta system fortsätter att skapa sådana människor, till vilken grad kommer detta samhälle att förgiftas?

Enligt kkp:s nuvarande lagar måste handlingarna utförda av de människor som förföljer Falun Gong-utövare, särskilt de kvinnliga utövarna, straffas, oavsett om de är poliser eller inte. Cheng anser att anledningen till varför dessa människor vågar begå sådana grymheter är uppenbar: Oavsett hur ondskefullt de agerar så behöver de inte oroa sig över några påföljder. Vilken organisation har kunnat bevilja laglig immunitet till dessa brott? Från vilken organisation kom denna order och varför kom den? Eftersom dessa brott har laglig immunitet och har erhållit myndigheternas uppmuntran och beskydd, visar det tydligt att ansvaret för denna kriminella aktivitet måste åläggas landet och regimen. När en politisk makt uppmuntrar och skyddar denna typ av kriminella handlingar, har dess natur genomgått en förändring.

Sammanfattningsvis säger Cheng:

- Nazisterna förföljde judarna, Röda Khmererna förföljde Kambodjas folk, Stalins Sovjetregim förföljde politiska oliktänkare. Dessa är de mest ohyggliga brott i mänsklig historia och generellt sett så handlar det om fascistoida brott mot mänskligheten. Emellertid, om vi ser på kkp:s förföljelse av Falun Gong-utövare, särskilt kvinnliga utövare, så överstiger graden av förföljelse vida de ovan nämnda. Det finns för närvarande inga passande uttryck i det mänskliga språket som kan beskriva denna regims usla natur, organiserade brottslighet och fascistliknande beteende. Världen bör skaffa sig en ny förståelse av den kinesiska kommunistregimens natur.

Fotnot: [1] “Fem svarta kategorier” refererar till jordägare, rika bönder, kontra-revolutionärer, ogärningsmän och högeranhängare.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2006/05/18/9069.html

Engelsk version: http://www.theepochtimes.com/news/5-12-24/36147.html

Originalartikel på kinesiska: http://www.epochtimes.com/gb/5/12/21/n1162326.htm

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.