Två Dafa-utövare från staden Chongqing och staden Chaozhou är saknade sedan sex år tillbaka

Dafa-utövare Lei Xiankang i staden Chongqing är saknad

Lei Xiankang, 64 år, var en invånare i staden Yongchuan i Chongqing och anställd vid Yongchuans utbildningscenter. Han bodde i folkets femte kommun, sextonde byn i länet Chadian. Han var pensionerad på grund av sjukdom och var hemma. Då han började utöva Falun Gong blev han frisk. Han åkte till Peking för att vädja den femte juli 2000. Sedan dess har han varit försvunnen. Då han blev fängslad blev hans familj ofta trakasserad, hotad och utsatta för utpressning. Hans fru bor nu ensam och har det väldigt svårt.

Dafa-utövare Xu Lishan i staden Chaozhou, provinsen Guangdong är saknad sedan flera år.

Dafa-utövare Xu Lishan i staden Chaozhou, provinsen Guangdong, var 40 år och anställd vid staden Chaozhous vattenfabrik. Hon försvann då hon åter åkte till Peking för att vädja för Falun Gong år 2000. Ingen har hört något från henne sedan dess. Hon har två barn därhemma.

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/26/73755.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126705.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.