KKP vill att man förstör hemlighetsstämplade dokument

KKP-tjänstemän har blivit ganska rädda sedan organstölderna uppdagades. De försöker numera att förstöra alla bevis. Den 25 mars 2006 meddelade till exempel Heilongjiangprovinsens KKP-kontor alla inblandade avdelningar att förstöra precis alla hemlighetsstämplade dokument och absolut inte behålla dem längre.

Varför vill KKP att man förstör dokumenten? Innehåller de känslig information om KKP? Den sju år långa förföljelsen mot Falun Gong-utövare har letts av hemliga order uppifrån. Idag dyker fler och fler vittnen upp som vill avslöja KKP:s onda natur och fördöma förföljelsen mot Falun Gong. Det här skrämmer KKP. Ju räddare KKP blir för att bli exponerat, desto snabbare borde vi avslöja det. Vi kommer att offentliggöra KKP:s brott och alla förövare som deltagit i förföljelsen.

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/24/73701.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/19/128241.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.