Zhuan Falun utgiven på danska

Den 23 maj 2006 utgavs den danska versionen av Zhuan Falun och kommer snart att finnas på plats i bokhandeln

Zhuan Falun är den mest grundläggande texten till de övriga drygt trettio böckerna som har publicerats av Li Hongzhi, grundaren till Falun Dafa. Zhuan Falun är också huvudboken för dem som utövar Falun Gong. I Zhuan Falun vidarebefordrar Lärare Li Hongzhi för första gången universums grundläggande egenskap Sanning, Godhet, Tålamod till människor.

Sedan i maj 1992 har det idag gått fjorton år sedan Li Hongzhi vidarebefordrade Falun Dafa till allmänheten i Kina för första gången. För närvarande finns det många miljoner människor i drygt åttio länder som utövar Falun Dafa, som ansetts vara den mest populära och vitt spridda qigongmetoden i världen. Utövare gagnas till både kropp och själ genom utövningen.

De danska Falun Gong-utövarna tror att utgivningen av den danska versionen av Zhuan Falun kommer att bidra till en snabbare och bredare spridning av goda nyheter som "Sanning, Godhet, Tålamod" bland den danska befolkningen. Boken Zhuan Falun kommer att gagna godhjärtade danskar och bli historisk.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33360-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.