Finland: Internationella konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod visas i Helsingfors

Den internationella konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod öppnade i Helsingfors den 30 maj och visades fram till den 5 juni. Utställningen består av konstverk skapade av Falun Gong-utövare; konstverk som skildrar metodens skönhet samtidigt som den visar brutaliteten i förföljelsen och hur Falun Gong-utövare i Kina på ett modigt och rättfärdigt sätt förblivit fasta sin övertygelse och upprätthållit sanningen ansikte mot ansikte med det kinesiska kommunistpartiets våld, propaganda och missförhållanden.

Konstverken anspelar på ett nästan poetiskt vis skönheten i det liv som levs enligt sanning, godhet, tålamod, Falun Dafas huvudsakliga principer. Konstverken avbildade också den grymma verklighet som förföljelsen av Falun Dafa innebär i händerna på den kinesiska kommunistregimen. Kraftfulla, verklighetstrogna bilder på förföljelsen visade klart och tydligt den onda naturen i de övergrepp som begås mot olagligt fängslade Falun Gong-utövare i kinesiska arbetsläger och fängelser.

Parlamentsledamoten och förre medlemmen i Europaparlamentet, Heidi Hautala, sade i sitt öppningstal att hon hoppades på att utställningen skulle hjälpa människor att se människorättssituationen i Kina, vilken ofta får stå i skuggan av den växande ekonomin och invsteringar. En styrelsemedlem i det finska parlamentets människorättsgrupp, Ulla Anttila, framförde en hälsning i de universella mänskliga rättigheternas tecken och önskade att utställningen skulle fungera som en sporre för en öppen diskussion om mänskliga rättigheter i Kina.

Öppningstal av parlamentsledamoten Heidi Hautala och en medlem från den finska föreningen för Falun Dafa


Ett musikaliskt framträdande och guidade turer

En hälsning från initiativtagaren till den internationella konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod, konstprofessor Zhang Kunlun, lästes också upp. Professor Zhang arresterades och utsattes för förföljelse i Kina för sin tro på Falun Gong. Zhang, liksom andra konstnärer vars målningar visades upp på utställningen, har fängslats och torterats. Utställningen är deras sätt att höja medvetenheten om hur miljontals kineser lider i händerna på den kinesiska kommunistdiktaturen.

Zhang och de andra konstnärerna verkar ha lyckats. Finska TV 3 kom till invigningen och ägnade mer än tre timmar åt att intervjua människor och filma. Inslaget visades senare på nyheterna och sågs av mer än en miljon finska tittare.

Utställningen besöktes också av Edward McMillan-Scott, vice talman i Europaparlamentet, som sett inslaget om utställningen på nyheterna och ville se den själv då han nyligen träffat Falun Gong-utövare i Peking och fått berättat för sig om de övergrepp som de utsatts för, inklusive organstölder. Innan han gick skrev han i gästboken, ”Kinas kommunistregim är fortfarande brutal, egenmäktig och paranoid.”


McMillan-Scott valde att ta en bild intill målningen ”Tragedi i Kina”

Det fanns möjlighet till en guidad tur där man kunde få mer information om konstverken såväl som om konstnärernas tankar. På det stora hela var utställningen en rörande berättelse om livet hos de av dagens kineser som inte kunnat kuvas av den kinesiska kommunistregimens diktatur. Obevekligt mod, som den andra delen av utställningen heter, är verkligen en slående beskrivning av de kinesiska Falun Gong-utövarnas natur.

Finsk version: http://fi.clearharmony.net/articles/200605/4116.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33497-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.