Belgien: Falun Gong-utövare ber om ett slut på det kinesiska kommunistpartiets brutala metoder under EU-möte

Den 15 juni samlades ledarna inom den Europiska Unionen i Bryssel för att hålla ett tvådagarsmöte. Falun Gong-utövare från Frankrike, Belgien och Holland genomförde en aktivitet utanför Europaparlamentets byggnad och bad om hjälp att få stopp på det kinesiska kommunistpartiets (kkp) organstölder från levande Falun Gong-utövare. Utövarna bad även om uppmärksamhet kring utövaren Cao Dong som kidnappades efter hans möte med Edward McMillan-Scott, vice talman i EU-parlamentet, i början av juni i år i Peking.

Utövarna iscensatte kkp:s organstölder från levande Falun Gong-utövare och hur de därefter säljer organen för stora summor och kremerar Falun Gong-utövarens kvarlevor för att förstöra bevisen. Utövarna simulerade även vilka tortyrinstrument som de kinesiska poliserna använder för att få utövarna att avsäga sig sin tro och visade bilder på tortyrmetoderna som används av kkp. De förbipasserande fick möjlighet att se och lyssna på de källor som avslöjat organstölderna från levande Falun Gong-utövare samt ta del av undersökningsrapporter och McMillan-Scotts undersökning av förföljelsen mot Falun Gong-utövare i Peking.

Några av utövarna demonstrerade de fem Falun Gong-övningarna och hela aktiviteten var mycket fridfull. Många av deltagarna i EU-mötet och förbipasserande stannade till för att lyssna och lära sig mer om Falun Gong och förföljelsen.

AP, Belgiens television och några människorättsorganisationer kom för att skriva en rapport om aktiviteten och intervjua utövare.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33779-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.