Östgötacorrespondenten "Corren": Lärare lärde sig mer om Kinas mörka sida

I onsdagens Östgötacorrespondent den 21 juni, rapporterar man om en föreläsning om Falun Gong och förföljelsen i Kina för lärarna på Anders Ljungstedts gymnasium. Anledningen till att gymnasiet bjudit in en utövare att föreläsa om Falun Gong är för att en lärardelegation snart kommer att resa till Kina i och med att Linköpningsregionen vill marknadsföra sig själv och dess företag i vänorten Guangzhou. Då lärardelegationen är i Kina kommer de att bygga upp en utställning om skolans grundare, Anders Ljungstedt, som var aktiv i Kina. Resan bekostas av Linköpings kommun. Falun Gong-utövaren informerade därför hela kollegiet om vad Falun Gong är och de pågående människorättsbrotten mot bland annat Falun Gong-utövarna i Kina, för att lärarna skulle få en mer verklighetsanpassad bild av dagens Kina.

I slutet av artikeln tar man upp sanningen om det kinesiska kommunistpartiet och dess blodiga förföljelse av Falun Gong:

"Först tyckte regimen att läran var bra. Folk tycktes friska och orkade arbeta. Men 1998 gjorde staten en undersökning som visade att mer än 80 miljoner kineser ägnade sig åt falungong. För många! ansåg Kinas dåvarande ledare Jiang Zemin. Han blev rädd att den stora folkrörelsen skulle hota partiets maktposition. Mao Zedong, grundaren av Kinas kommunistparti, hade på sin tid en teori om att staten alltid ska trakassera en mindre grupp av befolkningen."

Tidningen citerar:

– De skulle förföljas, helst dödas, för att hålla resten av befolkningen i skräck, sa Vasilios Zoupounidis till Ljunkans lärare.

Källa: http://www.corren.se/archive/2006/6/21/iqo7e56sj8tgzdg.xml?category1=1096984640-4&category2=1096984640-7&

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.