Tyskland: Utövare från Braunschweig iscensätter organstölderna från utövare i Kina

Fredagen den 26 maj satte vi upp ett informationsbås i Braunschweigs centrum för att informera allmänheten om hur det kinesiska kommunistpartiet i Kina skördar organ från levande Falun Gong-utövare i vinstsyfte. Vi iscensatte hur man skördar organen från och torterar Falun Gong-utövarna i Kina. En ung kvinna tyckte att scenerna var starka och sade, "Nuförtiden måste ni använda drastiska medel för att folk ska reagera, eller hur?"

Det var flera olika evenemang i centrum den här dagen och trängseln var stor. Tusentals människor fick höra talas om den grymma förföljelsen mot Falun Gong. Vi använde en högtalaranläggning för att informera dem som passerade förbi och några stannade upp och lyssnade länge med ett chockerat ansiktsuttryck.

Under tidigare aktiviteter har Braunschweig-borna försökt att hålla sig på avstånd och inte visat så stort intresse, men den här dagen var den annorlunda! En utövare sade, "Jag blir rörd av folks reaktioner. Många har sina egna problem men tortyr- och organstöldsscenerna berör dem tydligen. Alla som stannar till är synbart chockerade. En del vill inte gå vidare utan försöker att få veta så mycket som möjligt om den kinesiska kommunistregimens brott". En journalist från en lokal radiostation förde ett livligt samtal med utövarna och förbipasserande en lång stund. Hon sade att hon tyckte att det ämne vi tog upp var viktigt och att hon ville komma förbi, trots att hon behövde förbereda morgondagens program. Hon tänkte sända intervjuerna på måndagen efter helgen. Hon intervjuade även Wang Wendong från Braunschweig som befarar att bli deporterad till Kina och bli torterad för sin övertygelse.

Nyfikna stannar till för att titta på utställningen Intervju med en utövare

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33889-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.