FN uppmärksammar situationen för de förföljda Falun Gong-utövarna

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Sedan den kinesiska kommunistpartiet (kkp) inledde förföljelsen mot Falun Gong har många Falun Gong-utövare torterats och dödats och många familjer har förstörts. Lika hemskt är det att många Falun Gong-utövare har försvunnit. Många har börjat att uppmärksamma situationen för dessa utövare som de mist kontakten med under den sju år långa förföljelsen, särskilt sedan kkps organskörd från levande Falun Gong-utövare på arbetslägren exponerades för det internationella samfundet.

Nyligen har FNs arbetsgrupp för påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden, publicerat de fall från Kina som behandlades förra året. Ett stort antal försvinnanden de senaste åren handlar om Falun Gong-utövare. Arbetsgruppen uppmärksammade särskilt de försvunna barnen. I ett av fallen hade en fyraåring försvunnit efter att ha förts iväg av polisen.

FNs arbetsgrupp för påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden hoppas att kunna hitta dessa försvunna människor så fort som möjligt. Arbetsgruppen hoppas också att familjerna till dessa försvunna personer kan förse dem med detaljerad information så att de kan förhandla med den kinesiska regeringen.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33932-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.