Ungern: Spelar upp KKPs organstölder i Budapest

Den 24 och 25 juni höll Falun Gong-utövare i Budapest en aktivitet för att avslöja hur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) stjäl organ från levande Falun Gong-utövare. KKP säljer sedan organen och kremerar kropparna.


Iscensättningen fångade mångas uppmärksamhet

Utövarna i Ungern spelade upp några av KKPs brott mot mänskliga rättigheter för att fånga de passerandes blickar och låta dem veta vad som för tillfället inträffar i Kinas tvångsarbetsläger. Spelet fångade mångas uppmärksamhet och man stannade för att ta en broschyr om ämnet.


Förbipasserande läser utställningen och tar broschyrer för att få veta mer

De flesta förbipasserande var chockade och många skrev på petitionen för att få ett slut på organstölderna från levande Falun Gong-utövare. Folk sade att de hade svårt att förstå att någonting sådant här kunde hända i dagens samhälle.

Ett reporterteam från en lokal TV-station filmade hela aktiviteten och gjorde sedan intervjuer med utövare angående förföljelsen av Falun Gong.

En lokal TV-station filmade hela aktiviteten

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34037-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.