Brev till Sveriges utrikesminister den 20 juli från Svenska föreningen för Falun Gong

Utrikesminister Jan Eliasson
Sveriges regering, UD

Sänt även till Statsminister Göran Persson

Ärende: Uppmaning till Sveriges regering att fördöma den ohyggliga stölden av organ från levande Falun Gong-utövare och hjälpa till att stoppa den förföljelse och det massmord som utövarna i Kina utsätts för sedan 7 år.

Överlämnande av 12 688 namnunderskrifter med uppmaning till Sveriges regering att agera mot förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Bäste Utrikesminister Jan Eliasson!

I maj i år besökte vice ordföranden i Europaparlamentet, tillika rapportören för EU:s nya instrument för demokrati och mänskliga rättigheter, Edward McMillan-Scott, Falun Gong-utövare i Kina i hemlighet och de berättade för honom om sina fasansfulla erfarenheter av tortyr och annan felbehandling (se Bilaga). En av dessa utövare kunde dessutom bekräfta anklagelserna om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina.

Den nyligen utkomna Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China (se Bilaga) är en mera utförlig rapport som tydligt visar att organ verkligen stjäls från Falun Gong-utövare i Kina. Rapporten, som lades fram den 6 juli, är resultatet av en oberoende undersökning utförd av två kanadensare, David Matas som är människorättsadvokat och David Kilgour, före detta parlamentsledamot. Dessa två drog slutsatsen att anklagelserna om organstöld från Falun Gong-utövare är sanna och ansåg att organstöld från ofrivilliga donatorer, som är systematisk och utbredd, är ett brott mot mänskligheten.
”Vi anser att det har pågått och än idag pågår en storskalig organstöld från ofrivilliga som är Falun Gong-utövare. Vi har dragit slutsatsen att den kinesiska regeringen och dess olika instanser på många platser i landet, framför allt på sjukhus, men också i interneringscenter och ’folkdomstolar’, sedan 1999 har dödat ett stort men okänt antal Falun Gong-samvetsfångar. Deras vitala organ, inklusive hjärta, njurar, lever, samt hornhinnor, togs ut utan medgivande, praktiskt taget alla samtidigt, och såldes till höga priser, ibland till utlänningar, vilka normalt får vänta länge på frivilliga donatorer av sådana organ i sina hemländer.”

Efter att ha bedömt att bevisen, bestående av 18 olika komponenter, var ”verifierbara och i de flesta fall obestridliga”, slog rapporten fast att de fasansfulla organstölderna representerade en grotesk form av ondska som är ny för den här planeten.

Sedan den förre kinesiske statschefen, Jiang Zemin, startade förföljelsen av Falun Gong i juli 1999, noterade rapporten att det kinesiska kommunistpartiets (kkp:s) policy när det gäller Falun Gong har varit att ”förstöra deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förgöra dem fysiskt."

”Policyn att förtrycka Falun Gong innebär att de sitter fängslade utan rättigheter, i händerna på korrupta myndigheter. Ingjutandet av hat mot Falun Gong och att man framställer dem som icke-mänskliga innebär att de kan slaktas och dödas utan skrupler av dem som lyssnar till denna officiella hatpropaganda.”

David Kilgour och David Matas påvisade att ”ökningen i organtransplantationer i Kina följde den tilltagande förföljelsen av Falun Gong” och att ungefär 41500 transplantationer utförda från 2000 till 2005 inte hade några identifierbara källor. De fann att ”anklagelserna om organskörd från Falun Gong-utövare ger svar på det”, med tanke på de massiva arresteringarna, förtrycket och hatpropagandan mot Falun Gong, såväl som andra bevis, inklusive:

- Fall där Falun Gong-utövare försvunnit, oförklarliga tester av Falun Gong-fångars blod, och familjer som fått ta emot lik [döda Falun Gong-utövare] med organ som saknas.

- Intervjuer med offer för förföljelsen och vittnesskildringar från en före detta hustru till en kirurg, som misstänks ha deltagit i skördandet av organ.

- Nedteckningar från inspelade telefonsamtal där tjänstemän på olika sjukhus, interneringscenter och domstolar i Kina medger att man använder organ från Falun Gong-utövare.

- Utbredd korruption inom kinesiska institutioner, kränkningar av mänskliga rättigheter generellt, och den lönsamma verksamheten med organtransplantationer i Kina.

- Webbplatser som informerar om kinesiska transplantationscenter och ovanligt korta väntetider för organ i Kina, vilket tyder på att det finns en stor levande ”donator”bank.

Den slakt som det innebär att skörda organ från Falun Gong-utövare och som sker i statens regi stämmer med kkp:s ”utrotningskampanj” mot Falun Gong som har pågått i sju år. Medan Falun Gong-utövare framhärdar med att använda fridfulla metoder för att kräva ett slut på förföljelsen, mördas fortfarande män, kvinnor och barn för sin tro. Denna rapport berättar för världen att man inte längre kan undervärdera och ignorera den ondska som brott mot mänskligheten representerar. Dessa brott är en attack mot alla människors moraliska samvete. Sverige måste så fort som möjligt sluta med sin eftergivenhet när det gäller Kommunistkinas grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar Sveriges regering att:

- Offentligt fördöma den kinesiska kommunistregimen för dess förföljelse av Falun Gong och dess ohyggliga skördande av organ från Falun Gong-utövare, och att uppmana regimen att omedelbart stoppa förföljelsen och frisläppa alla Falun Gong-utövare.

- Vidta effektiva åtgärder för att hjälpa till att stoppa massdödandet av och skördandet av organ från Falun Gong-utövare. Sluta upp med de fruktlösa bilaterala samtalen om mänskliga rättigheter med den kinesiska kommunistregimen.

- Uppmana den kinesiska regimen att öppna landets dörrar för internationell undersökning av alla interneringsinrättningar där Falun Gong-utövare hålls fängslade, såsom fängelser, tvångsarbetsläger, interneringscenter och sjukhus, inklusive mentalsjukhus.

Det svenska folket måste stå upp och göra sin röst hörd för att stoppa dessa obegripliga ohyggligheter som pågår just nu i Kina. Endast genom att värna om våra medmänniskors säkerhet och välbefinnande i världen, kan vi uppriktigt skydda vårt eget lands integritet och värdighet. Som människor finns sannerligen inget annat att välja på.

Vi lämnar även som bilaga 12 688 namnunderskrifter från människor som liksom vi vill uppmana Sveriges regering att agera mot förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Vi önskar uppriktigt att få träffa dig för att kunna ge mer detaljerad information och svara på dina frågor. Vi tackar för att du tagit del av detta och ser fram emot att höra från dig.

Högaktningsfullt


Lei Wang Dan Alfjorden
Nordiska föreningen för Falun Dafa Svenska föreningen för Falun Dafa

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.