Förföljelse av Falun Dafa-utövare i Lanzhous tvångsarbetsläger i provinsen Gansu (Foto)

Tidigare fanns två tvångsarbetsläger i Lanzhou men nu är där fyra. Metoderna som används är extremt grymma. Falun Gong-utövare spärras in i arbetsläger utan någon laglig rättegång. De dömer ofta godtyckligt utövare till två eller tre års tvångsarbete och förlänger deras straff som de vill med flera månader åt gången.

När de låses in i arbetslägren blir utövare fråntagna all personlig frihet. Polis använder olika omänskliga metoder för att tortera utövare, blandannat förbud emot att sova, användande av olika tortyrinstrument, verbala förolämpningar, upphägningar och misshandel, inlåsning i solitärceller och tvingas att sitta i källaren. Ibland förbjuds utövare från att äta, dricka och använda toaletten. Det har varit tillfällen då utövare blivit invalida eller torterats till döds.

Song Yanzhao, Falun Gong-utövare från Wuwei, var en fängslad doktor från distriktet Liangzhou i staden Wuwei. Han var bara 31år när han blev torterad till döds av polis vid det första arbetslägret i provinsen Gansu, också känd som Pingtantais tvångsarbetsläger. Han bröt fem revben under misshandeln innan han avled.

Falun Dafa-utövaren Hou Youfang var en prisbelönt fysiklärare vi Xipocuns mellanstadieskola i staden Jinchang. Hon blev misshandlad till den grad att hon fick inre blödningar, flera av hennes ben och hennes bäcken skadades. Hou misshandlades döds i Pingantais tvångsarbetsläger den 29november 2002. Hou blev 48år.

Ouyang Wei var en 32-årig utövare från staden Lanzhou. Han togs till Pingtantais arbetsläger den 16 oktober 2002. Inom tio dagar blev han utsatt för flera tortyrmetoder och avled.

Cheng Guilan från staden Tianshui

Cheng var en utövare från distriktet Beidao i Tianshui. Hon var en erfaren pensionerad ingenjör från den 213 brigaden på kärnkraftindustrin. Cheng fördes till kvinnobrigaden den 25 september 2002. Hon torterades till döds inom tre dagar. Det var stora områden med skärsår och blåmärken på kroppen.

Liu Wenyu var pensionerad men hade arbetat vid järnvägssjukhuset i staden Tianshui. Polisen torterade henne genom tvångsmatning vilket orsakade inre blödningar. Hon blev utsatt för olika sorters tortyr och efter hennes frigivning kom polisen hem för att trakassera henne. Som resultat dog hon i februari 2004.

Ma Yuegeng kommer från staden Jinchang. Vakterna på Piangtantais tvångsarbetsläger misshandlade honom och bröt hans ben. När han sedan opererades för att sätta in metallplattor i benen förbjöd polisen doktorerna att använda bedövning. Ma uthärdade en oerhörd smärta och är nu invalid.

Zhang Xiaoe kommer från Maguans kommun i länet Zhangjiachuan. Hon fängslades i mars 2002 och kvarhölls i arbetslägret i två år. Zhang blev svårt misshandlad av polisen Wang Yonghong och förlorade medvetandet flera gånger under misshandeln. Hon handfängslades vid en säng med händerna bakom ryggen där hon tvingades sitta i nio dygn. Under dessa dagar kunde hon varken stå upp eller sitta ner. Misshandeln lämnade skärsår och blåmärken på hennes kropp och var flöt ut ur hennes sår. Byxorna fastnade i köttsåren.

Zhang Ye och Zhang Zhao fick båda mentala trauman som följd av förföljelsen. Det fick även Si Yongqian från staden Tianshui som sändes till det första arbetslägret i provinsen Gansu. Chen Gan, en utövare från Tianshui, blev så grovt misshandlad att han inte kunde röra sig. Cui Yonglin hängdes upp på ett korsliknande sätt, till och med handfängslen gick sönder under tortyren. Bai Xianggui och Chaiqiang tvingades stå upp med benen isär.

Aktuella telefonnummer:

Area code: 931

Persecutors in the Forced Labor Bureau of the Forced Labor Camps in Gansu Province
Yang Shunmin: Bureau head, 8418455 (Office) 13993170933 (Cell)
Li Xiao: Deputy Bureau head, 8871655 (Office) 13893617579 (Cell)
Chen Yuanping: Deputy Bureau head, 8840119 (Office) 13909447733 (Cell)
Gao Zhengfei: Deputy Bureau head, 8732811 (Office) 13993160136 (Cell)
Hao Niu: Deputy Bureau head, 8803872 (Office) 13993152320 (Cell)
Yuan Shihong, Secretary General, 13993171010 (Cell)
Chen Hongpeng, Secretary General, 13893613138 (Cell)

Persecutors in the Women's Forced Labor Camp of Gansu Province
Address: Heping Village, Yuzhong County, 730010
Operator: 3536866
Wang Qianjin: Director, 3536886(Office) 13893338806 (Cell)
Sun Youxiao: Political head, 3536918 (Office) 13919369618 (Cell)
Yang Delan: Deputy Director, 3536916 (Office) 13893617316 (Cell)

Relevant Phone Numbers for the First Labor Camp of Gansu Province
Zip code: 730086
Office: 6279452
Fax: 6279430

Relevant Phone Numbers of the Second Labor Camp of Gansu Province
Zip code: 730070
Wang Wenzhi: head 7768826 (Office) 13369437001 (Cell) 4660563 (Home)
Pan Qin: Political head, 7768148 (Office) 13369437002 (Cell) 7768317 (Home)

Relevant Phone Numbers of the Third Labor Camp of Gansu Province
Zip code: 734000
Yang Xirong: head, 0936--8670696 (Office) 13993631771 (Cell)
Tao Ping: Political head, 0936--8671052 (Office) 13993612068 (Cell)


Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/20/75692.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/29/131731.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.