Belgien: Fridfulla protester mot förföljelsen av Falun Gong och en vädjan till EU om att sätta stopp på ohyggligheterna

Den 18 juni höll utövare från Belgien och Holland en aktivitet för att protestera mot det kinesiska kommunistpartiets sju år långa och mycket brutala förföljelse i Kina nära Place Schuman utanför EUs huvudbyggnad. Utövarna vädjade dessutom till EU att agera för att få ett stopp på dödandet.

Övningsdemonstration


Människor tar del av informationen

Utövarna visade en utställning utanför Europarådets och EU-kommissionens byggnad som handlade om tortyren mot Falun Gong-utövare i Kina och handeln med deras inre organ. En del utövare iscensatte hur det kinesiska kommunistpartiet (kkp) tar Falun Gong-utövares inre organ och andra demonstrerade Falun Gongs fridfulla övningar som utgjorde en stark kontrast till kkps barbari.

Den 20 juli 1999 började kkps brutala förföljelse mot Falun Gong och brotten pågår än idag. Otaliga människor har dött som följd av kkps brott mot mänskligheten. De nyligen avslöjade organstölderna från levande Falun Gong-utövare i vinstsyften har bekymrat EUs tjänstemän i många länder och de fördömer brotten.


Utövare iscensätter organstölderna från Falun Gong-utövare och några av kkps tortyrmetoder


Människor undertecknar namnlistorna för att be om ett omedelbart slut på kkps förföljelse mot Falun Gong

Flera av de anställda i EU-byggnaden passerade platsen och stannade till för att titta trots värmen och det starka solskenet. En del media tog bilder, samtalade med utövare och bad om material om förföljelsen.

Utövarna sade att de kommer att fortsätta med den här sortens aktiviteter tills dess förföljelsen tar slut.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34457-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.