Frankrike: Många går samman med utövare och fördömer KKPs organstöder och protesterar mot förföljelsen

Den 15 och 16 juli 2006 samlades Falun Gong-uövare på Human Rights Square och Montparnasse station i Paris för att informera om förföljelsen mot Falun Gong i Kina. Den 20 juli var det sju år sedan det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förbjöd Falun Gong och inledde en officiell förföljelsepolicy mot utövarna och under de senaste sju åren har utövare i Paris samlats på Human Rights Square nästan varje söndag för att uppmärksamma förföljelsen. Turister från hela världen har fått höra talas om förföljelsen under dessa aktiviteter.

Avslöjar KKPs brott på torget för mänskliga rättigheter Framför tågstationen Montparnasse i Paris


Människor får höra talas om Falun Gong och förföljelsen


Undertecknar en petition för att be om ett slut på förföljelsen


När KKPs organstölder från levande Falun Gong-utövare avslöjades chockerades människor ur alla samhällsklasser. Den grymma metoden är omänsklig och passar KKP-tjänstemännens officiella policy om att "förstöra (utövares) rykte, göra dem ekonomiskt utblottade och utplåna dem fysiskt". När fransmännen fick höra talas om dessa grymma metoder uttryckte de deras förvåning och indignation, med hopp om att världens regeringar kommer att göra något för att stoppa förföljelsen.

Att ta organ från levande människor utan medgivande är ett brott

Intervju med Roland Higgins

Dr Roland L Higgins undervisar i kinesisk historia och internationella studier på Keene State College i USA. Han har varit i Kina fem gånger. Han besökte Human Rights Square i Paris och chockerades över utövarnas iscensättning av organstölderna i Kina. Han sade att han förstod Falun Gong och skrev på namnlistan för att stödja nomineringen av Lärare Li Hongzhi till Nobels fredspris. Han ansåg att Falun Gong för med sig en fridfullhet till livet som många av världens människor föräldlar sig genom. Emellertid tar kommunistpartiet religionen, kulturen och människors tro som ett hot.

Angående anklagelserna om att man stjäl organen från levande människor för att tjäna pengar på dem sade Dr Roland L Higgins: Det här har pågått länge. Jag anser att organstölderna från levande människor är ett fruktansvärt brott. Oberoende utredare och Amnesty International har gjort efterforskningar och kommit fram till att många Falun Gong-utövare hålls inspärrade på koncentrationsläger, arbetsläger och fängelser. De utsätts för allvarlig förföljelse. Det behövs internationella påtryckningar från organ som till exempel FN, samt insatser från en internationell domstol eller internationella organisationer inom rättsväsendet osv, för att få stopp på det här så fort som möjligt.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34526-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.