Hu Yunxiang förföljdes till döds

Hu Yunxiang var 42 år och arbetade som lärare i Yangjia i Dazhu, Sichuanprovinsen. Han led tidigare av flera krämpor, men de försvann efter att han började utöva Falun Dafa 1999.

I januari 2001 blev Hu Yunxiangs skoladministratör, Hu Fabi, orolig för att Hu kanske skulle vädja om rättvisa för Falun Gong igen och att skolan skulle bli indragen. Hu Fabi såg till att han blev arresterad av poliser från Yangjias polisstation, som spärrade in honom i Dazhus avgiftningscenter (Interneringscenter nummer 2) i över 20 dagar. Hus händer blev infekterade och variga. Han fortsatte att utöva Falun Dafa och händerna återhämtade sig utan medicinsk vård.

I juli 2002 avskedade Yangjias grundskola Hu och han skickades till en skola i en avlägsen by, efter påtryckningar från det kinesiska kommunistpartiet (kkp). Det två timmar att gå till skolan. Liu Dewan, som arbetade vid utbildningsbyrån, tog också Hus handskrivna kopia av Zhuan Falun i beslag.

I augusti 2003 lurade myndigheterna Hu Yunxiang och de förde honom till ett hjärntvättcenter. Han hölls inspärrad där i över fyra månader. Hu vägrade att ge upp sin övertygelse och tilläts inte ens gå på sin svärfars begravning.

Hu utsattes för långvarig förföljelse av myndigheterna, utbildningsbyrån och arbetsplatsen. Han trakasserades och hotades ständigt och hälsan blev gradvis sämre. Han avled den 23 augusti 2006.

Vid den tiden hade utövarna Zhang Zhanping, Zhang Fushou och Liu Huiying hållits fängslade i Dazhus interneringscenter nummer 1 i över fyra månader. Myndigheterna planerar att åtala och döma dem.

Personer som är inblandade i förföljelsen:

Ställföreträdande partisekreterare Huang Shengguo: 86-818-6223543 (kontor), 86-818-6221266 (bostad), 86-13908243163 (mobil)
Ledare för 610-byrån, Yang Duozhi: 86-818-6223524 (kontor), 86-818-6223085 (bostad), 86-13508243358 (mobil)
Agent Zhang Li från 610-byrån: 86-818-6223500 (kontor), 86-818-6223550 (bostad), 86-13668392269 (mobil)
Ställföreträdande chef för Säkerhetsbyrån, Peng Yu: 86-818-6222922 (bostad), 86-13908243828 (mobil)
Wen Li: 86-818-6228023 (bostad)


Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/9/3/136955.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/9/77817.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.