Storbritannien: Avslöjar förföljelsen av Falun Gong för folket i Huddersfield

Den 30 september 2006 kom Falun Gong-utövare från olika delar av England för att delta i aktiviteter i Huddersfield i Norra England. Beledsagade av det varma vädret satte man upp ett bord där man hade petitioner för förbipasserande att skriva under för att stoppa det kinesiska kommunistpartiet (KKP) från att skörda organ från levande Falun Gong-utövare i Kina. Vid sidan om petitionerna fanns olika broschyrer och video-cd som avslöjar KKP:s brott mot Falun Gong medan man informerade om Falun Gong som en traditionell form av ett kinesiskt utövningssystem som gynnar ens kropp och sinne.

På vänstra sidan av bordet turades utövare om att demonstrera de fem övningsserierna i Falun Gong för förbipasserande, vilket attraherade mycket nyfikenhet och uppmärksamhet. Vid andra sidan av bordet stod stora plakat som avslöjade brotten mot mänskliga rättigheter begångna av KKP.

Några barn som passerade förbi provar på den andra övningen i Falun Gong Demonstrerar den femte övningen i Falun Gong

Vädret fortsatte att vara varmt under hela dagen vilket skapade en bra miljö för folk att stanna till och få veta mer om utövningen. En sådan situation innebar att det fanns ett bra tillfälle att prata med folk en i taget, ansikte mot ansikte, för att på så vis ge dem tillfälle att få veta sanningen och besvara dem många frågor. Många var chockerade att höra vad som sker i Kina genom att svara: ”Det är fruktansvärt. Hur kan detta ske?” och ”Jag kan inte förstå att jag inte kände till detta.” Andra nickade i tystnad innan de skrev under petitionen. Några stannade till för att få veta mer om övningarna och själva kultiveringen i Falun Gong. Några provade snabbt på övningarna för att känna hur det kändes. På det hela taget var aktiviteterna under dagen mycket lyckade och innebar att en stor grupp människor blev klara över vad Falun Gong är och fick veta sanningen bakom förföljelsen.

Förbipasserande skriver under petitionen för att få slut på förföljelsen Ett plakat sätter fokus på de ohyggligheter som begåtts av det kinesiska kommunistpartiet under årens lopp

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35737-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.